Sách bài tập và bài giải của công ty tính giá thành theo phương pháp hệ số từ A đến Z

950.000đ 800.000đ -15%

07

Sách bài tập và bài giải của công ty tính giá thành theo phương pháp hệ số từ A đến Z xuyên suốt 1 công ty. Giúp các bạn thực hành các nghiệp vụ phát sinh trong công ty để từ đó. 
+Biết lập chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ

+Biết ghi sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết

+Biết Tính giá thành theo PP hệ số

+Biết lập bảng cân đối số phát sinh và lập báo cáo tài chính (Lưu chuyển tiền tệ theo Trực tiếp và Gián tiếp)

+Biết lập tờ khai thuế GTGT

+Quyết toán thuế TNDN

+Quyết toán thuế TNCN 


Còn hàng
1

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi các bạn đã học xong Bộ sách “Bí quyết tự học kế toán từ người chưa biết kế toán trở thành người biết làm kế toán” được viết theo từng chủ đề (21 chương). Các bạn muốn có 1 bộ tài liệu có số liệu xuyên suốt của 1 công ty mà là công ty sản xuất để tính giá thành từ lúc nghiệp vụ phát sinh=> Lập chứng từ gốc=> Từ đó lập chứng từ ghi sổ=> Khóa sổ=> Lập Bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính là xong phần kế toán. Đồng thời lập được tờ khai thuế GTGT, Tờ khai tạmTNCN, Tờ khai quyết toán thuế TNCN, Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
    
Để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Tôi đã mạnh dạng viết Bộ sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN -Công ty sản xuất 2 sản phẩm được tính giá thành theo phương pháp hệ số BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ TỪ A ĐẾN Z”. Bộ sách này là một bộ sách không thể tách rời bộ sách “Bí quyết tự học kế toán từ người chưa biết kế toán trở thành người biết làm kế toán” . Bởi vì khi chúng ta học xong bộ sách “Bí quyết tự học kế toán từ người chưa biết kế toán trở thành người biết làm kế toán”  chúng ta cũng đã có thực hành theo từng chương của Bộ sách mà không có xuyên suốt một công ty. Đây chính là bộ sách giúp bạn thực hành kế toán từng phần hành đã học xuyên suốt một công ty. Giúp các bạn có 1 cái nhìn tổng quát về số liệu của 1 Công ty

Tác giả
CPA. CPT Bùi Tấn Hải – “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN -Công ty sản xuất 2 sản phẩm được tính giá thành theo phương pháp hệ số BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ TỪ A ĐẾN Z”.

GIỚI THIỆU VỀ HẢI BÙI

Ông Bùi Tấn Hải với hơn 14 năm kinh nghiệm Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Tham gia nhiều kỳ thanh kiểm tra Quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế, Giảng dạy các lớp kế toán trưởng, Kế toán chuyên nghiệp, các chuyên đề về thuế, Kế toán.

Kinh nghiệm thực tế
•    Chủ nhiệm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ánh sang Á Châu (AFCC) nay là KSI từ 2003-2008
•    Phó phòng kiểm toán nội bộ, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2008-2011
•    Trưởng bộ phận Tư vấn chính sách, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2011-2012. Tham gia trực tiếp công tác Quyết toán thuế tại Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải và các Công ty con trong Tập đoàn.
•    Tham gia giảng dạy chuyên đề Kế toán-Thuế, dạy Kế toán trưởng tại các Trung tâm từ 2012 cho đến 2014.
•    Từ 2015 đến tháng 6/2018 phụ trách đào tạo tại Trung tâm kế toán An Tâm
Trình độ chuyên môn
•    Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Bộ Tài chính, Việt Nam
•    Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế (CPT), Bộ Tài chính, Việt Nam
•    Hội viên hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA)
•    Hội viên của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TỪ A ĐẾN Z BẰNG HÌNH ẢNH MINH HỌA CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ”.

★Bộ sách này phù hợp cho các đối tượng sau

★Bộ sách bài tập và bài giải xuyên suốt của Công ty sản xuất và tính giá thành theo phương pháp hệ số giúp cho bạn những gì. (TỰ TIN ĐỂ CÓ THỂ BẮT TAY VÀO LÀM THỰC TẾ TRONG CÔNG TY MÌNH PHỤ TRÁCH). 

 • Thứ nhất: Giúp các bạn luyện lại hạch toán nợ có của 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra, nhưng đây là xuyên suốt 1 Công ty. Cũng như cách lập chứng từ gốc. Cách lập chứng từ ghi sổ
 • Thứ hai: Giúp các bạn ôn lại trình tự ghi vào các loại sổ (Nhật ký chung, Sổ cái và sổ chi tiết theo từng đối tượng, theo từng mặt hàng)
 • Thứ ba: Giúp các bạn biết được cuối tháng làm những nghiệp vụ nào. Giúp cho các bạn biết được khóa sổ cuối tháng là gì. Giúp cho các bạn biết cách khóa sổ xác định số dư tài khoản từ loại 1 đến loại 9
 • Thứ tư: Giúp các bạn biết lập Bảng cân đối số phát sinh. Giúp cho các bạn lập được báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán; Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Thuyết minh báo cáo tài chính)
 • Thứ năm:Giúp các bạn biết lập được tờ khai thuế GTGT
 • Thứ sáu: Giúp các bạn biết lập tờ khai tạm tính thuế TNCN và Tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Thứ bảy: Giúp các bạn biết lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bộ sách BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN-CÔNG TY SẢN XUẤT 2 SẢN PHẨM ĐƯỢC TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ GỒM CÓ 2 QUYỂN (931 trang)

➤Quyển 1 (482 trang) gồm các nội dung sau

 • Đề bài: (Gồm thông tin doanh nghiệp; Số dư đầu kỳ; Đề bài tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp đưa ra tất cả các tình huống mà các bạn đã được học trong 21 chương của cuốn sách “Bí quyết tự học kế toán từ người chưa biết kế toán trở thành người biết làm kế toán”  nhưng lần này là xuyên suốt của 1 công ty
 • Mẫu Lập chứng từ THỰC HÀNH (Gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ) của từng nghiệp vụ được sắp xếp theo thứ tự là chứng từ ghi sổ do kế toán lập để ghi sổ sắp trước và chứng từ gốc được sắp xếp theo sau và theo trình tự thời gian (Nhằm giúp các bạn hiểu rõ bản chất của nghiệp vụ là gì)
 • Mẫu sổ sách kế toán THỰC HÀNH (Gồm sổ nhật ký chung; sổ cái và sổ chi tiết theo đối tượng cũng như sổ chi tiết theo từng mặt hàng).
 • Mẫu bảng cân đối số phát sinh và mẫu báo cáo tài chính để các bạn thực hành
 • Mẫu Tờ khai thuế GTGT để các bạn thực hành
 • Mẫu tờ khai thuế TNCN tạm tính để các bạn thực hành
 • Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN để các bạn thực hành

Quyển 2 (449 trang) gồm các nội dung sau

 • Bài giải phần lập chứng từ của quyển 1. Giúp cho các bạn sau khi lập chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ trong quyển 1 xong nếu bạn không biết đúng hay sai thì có thể lấy quyển 2 phần lập chứng từ để đối chiếu. Từ đó tìm chỗ sai để hiểu rõ hơn
 • Bài giải phần ghi sổ sách của quyển 1. Giúp cho các bạn có tài liệu để đối chiếu giữa sổ sách các bạn lập với sổ sách tôi lập có điểm nào không giống thì tiến hành xem xét để hiểu rõ bản chất vấn đề hơn
 • Bài giải phần lập bảng cân đối số phát sinh và bài giải phần Lập báo cáo tài chính để cho các bạn đối chiếu với số liệu mà các bạn làm. Từ đó rút kinh nghiệm
 • Bài giải phần lập tờ khai thuế GTGT; Tờ khai tạm tính TNCN ;Tờ khai Quyết toán thuế TNCN và TNDN để cho các bạn đối chiếu với số liệu mà các bạn làm. Từ đó rút ra kinh nghiệm

HÌNH ẢNH CẢM NHẬN KHI MUA SÁCH

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI XUYÊN SUỐT CÔNG TY TÍNH GIÁ THÀNH THEO PP HỆ SỐ

Hãy "SỠ HỮU" => "ĐỌC"==> "HÀNH ĐỘNG"==>"THÀNH CÔNG".

Đã có hơn 1.000.000 người trên khắp Việt Nam đã sở hữu bí kíp gia truyền này kể từ ngày ra mắt. Còn bạn thì sao. Hãy truy cập vào website: sachketoan.org để trở thành người may mắn tiếp theo sở hữu cuốn sách tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa này. Bí quyết giúp bạn biết làm kế toán

GIÁ SÁCH: 800.000/ Bộ 2 cuốn. Mua 2 bộ trở lên với Giá 1 bộ chỉ còn 750.000/Bộ 2 cuốn. FREE SHIP (Miễn phí ship). Giao hàng toàn quốc

QUÀ TẶNG:

 • Sẽ được giảm 30% tiền khóa học kế toán online khi khai giảng.
 • Tặng File Excel bài giải của Bộ sách này để các bạn tiện theo dõi HOÀN TOÀN LÀM BẰNG TAY
 • Tặng File Kế toán bằng Excel CÓ CÔNG THỨC ĐÃ GIẢI SẴN BÀI CHO CÁC BẠN. Để giúp các bạn có thể làm kế toán bằng Excel nhằm đối chiếu số liệu với Bộ sách hoàn toàn làm bằng tay này. Các bạn có thể sử dụng bộ sách này để thực hành trên phần mềm kế toán misa và đối chiếu với số liệu làm bằng tay, đối chiếu số liệu bằng kế toán excel xem kết qua đúng không.

LIÊN HỆ VỚI TÔI

Địa chỉ: 194/50/2D Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hotline hỗ trợ: 0914.540.423

Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526

Group Facebook: tự học kế toán và thuế

Group Facebook: Sách kế toán dành cho người chưa biết

Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/

Fanpage: https://www.facebook.com/sachtuhocketoan/

Youtube: tự học kế toán

Email: buitanhai1610@gmail.com

Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 

Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423