Khoá học video lập và đọc Lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp

07/2023 | 974

Giúp các bạn tự tin

+Biết bản chất của lưu chuyển tiền tệ là gì

+Biết được ý nghĩa từng chỉ tiêu trong lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp

+Biết tại sao phải ghi âm và tại sao phải ghi dương từng chỉ tiêu trong đó

Khoá học lập và đọc Lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp bằng video là gổm 3 video. Mỗi Video là tầm 2 tiếng 15 phút đến 2 tiếng 30 phút. 

  • Buổi 1: Hiểu về bản chất của lưu chuyển tiền là gì. Ví dụ và hướng dẫn chi tiết từng chỉ tiêu trong Lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp. 

Tại sao lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp được lập từ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (MS 01)

Tại Sao điều chỉnh chi phí khấu hao (MS 02)

Tại Sao phải điều chỉnh các khoản dự phòng (MS 03)

Tại Sao phải điều chỉnh lãi lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm (MS 04)

Tại Sao phải điều chỉnh lãi lỗ hoạt động đầu tư (Ms 05)

Tại Sao phải điều chỉnh chi phí lãi vay (MS 06)

SAU ĐÓ LÀ VÍ DỤ MINH HOẠ TRONG PHẦN MỀM HTKK ĐỂ CÁC BẠN XEM

  • Buổi 2: Tiếp tục giải thích các chỉ tiêu tiếp tục điều chỉnh trong LCTT theo pp gián tiếp liên quan đến bảng cân đối kế toán

Tại sao phải điều chỉnh tăng giảm khoản phải thu  (MS 09): Cuồi ký trừ đầu kỳ âm ghi DƯƠNG và Dương ghi Âm

Tại sao phải điều chỉnh tăng giảm hàng tồn kho (MS 10): Cuồi ký trừ đầu kỳ âm ghi DƯƠNG và Dương ghi Âm

Tại sao phải điều chỉnh tăng giảm nợ phải trả (MS 11): Cuồi ký trừ đầu kỳ âm ghi ÂM và Dương ghi DƯƠNG

SAU ĐÓ LÀ VÍ DỤ MINH HOẠ TRONG PHẦN MỀM HTKK ĐỂ CÁC BẠN XEM

  • Buổi 3: Giải đáp thắc mắc cho các bạn hiểu qua 2 buổi học trước

Đưa thêm ví dụ về các tình huống thực tế cho các bạn hiểu rõ các chỉ tiêu đã học buổi 1 và buồi 2

Hướng dẫn các bạn đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp của 1 số Cty trên sàn như Hoà Phát, Vinamilk

HỌC PHÍ: 500.000/xem trong 2 tháng. Kèm theo tài liệu file mềm gửi trong nhóm(file các buổi học và file Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp bằng Excel chỉ rõ cách điền số liệu từng chỉ tiêu)

Học thì inbox zalo (0914.540.423)

CẢM NHẬN NGƯỜI HỌC

 

 

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423