Hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế bên bán kê khai thuế như thế nào

07/2022 | 2452

Giúp bạn hiểu rõ khi lập hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế thì bên bán sẽ kê khai thuế như thế nào

KÊ KHAI BỔ SUNG CỦA HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH VÀ HÓA ĐƠN THAY THẾ THÌ BÊN BÁN KÊ KHAI THUẾ NHƯ THẾ NÀO

√Ví dụ: Ngày 5/1/2022 bên bán xuất tờ hóa đơn số 01 với giá chưa VAT là 10 triệu và VAT là 1 triệu. Cty kê khai thuế GTGT theo tháng. Giả sử tháng 1/2022 là Cty đang được khấu trừ thuế là 1 triệu ở chỉ tiêu 43

Qua ngày 3/3/2022, Kế toán bên bán phát hiện ra hóa đơn đó viết sai đơn giá (Đơn giá là 8 triệu thôi. Tức giảm xuống 2 triệu) thì xử lý trường hợp này như thế nào khi kê khai thuế GTGT (Đề cập Bên Bán Thôi. Còn bên mua tính sau)

Tình hung 1: là bên bán lp hóa đơn điu chỉnh tại tháng 3/2022. Ghi âm giá chưa VAT là 2 triệu và âm VAT là 2 triệu

Tình hung 2: là bên bán lp hóa đơn thay thế ti tháng 3/2022

GIẢI:

  • Tình Huống 1: là bên bán lp hóa đơn điu chỉnh tại tháng 3/2022. Ghi âm giá chưa VAT là 2 triệu và âm VAT là 2 triệu

Bên bán lấy hóa đơn điều chỉnh âm 2 triệu doanh thu chưa vat và VAT âm 200.000 kê khai bổ sung tháng 1/2022 như sau:

Tháng 1/2022 chưa điều chỉnh (KÊ KHAI SAI TỜ HÓA ĐƠN ĐẦU RA)

Làm Tờ Khai Bổ sung Tháng 1/2022 (Lấy hóa đơn xuất điều chỉnh doanh thu giảm 2.000.000 và VAT đầu ra giảm 200.000 như sau)

Tại Kỳ khai thuế tháng 3/2022 thì tiếp hành ghi vào chỉ tiêu 38 là 200.000 (Tiền VAT khấu trừ tăng lên)

  • Tình Huống 2: là bên bán lp hóa đơn thay thế ti tháng 3/2022 (tức là hóa đơn này ghi rõ là doanh thu là 8 triệu và vat là 800.000. Ghi rõ dòng chữ thay thế cho hóa đơn số 01 là 10 triệu va vat là 1 triệu)

Tháng 1/2022 chưa điều chỉnh (KÊ KHAI SAI TỜ HÓA ĐƠN ĐẦU RA)

Làm Tờ Khai Bổ sung Tháng 1/2022 (Lấy hóa đơn thay thế 8 triệu và vat là 800.000 cộng với hóa đơn trước đó để kê khai bổ sung tháng 1/2022)

Cách làm: Là trên bảng kê bán ra Lấy hóa đơn 10 triệu ghi 2 dòng. 1 dòng ghi dương và 1 dòng ghi âm. Và lấy hóa đơn thay thế tháng 3/2022 ghi vào bảng kê tháng 1/2022. => LÚC NÀY KẾT QUẢ ĐẦU RA LÀ DOANH THU 8.000.000 VÀ VAT LÀ 800.000. NHỚ LÀ BẢNG KÊ CHỈ LƯU TẠI CTY KO GỬI CHO CƠ QUAN THUẾ

Tại Kỳ khai thuế tháng 3/2022 thì tiếp hành ghi vào chỉ tiêu 38 là 200.000 (Tiền VAT khấu trừ tăng lên)

XEM VIDEO KÊ KHAI BỔ SUNG CỦA HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH VÀ THAY THẾ

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423