Khóa học video quay sẵn kế toán dành cho người chưa biết kế toán trở thành người biết làm kế toán (Khóa học trong bộ sách bí quyết tự học kế toán)

Khóa học video quay sẵn kế toán dành cho người chưa biết kế toán trở thành người biết làm kế toán (Khóa học trong bộ sách bí quyết tự học kế toán)

04/2022 | Lượt xem : 4218


QUA KHÓA HỌC NÀY GIÚP BẠN -Biết Công việc cuối cùng của người làm kế toán là gì (Chính là BÁO CÁO) -Muốn làm được BÁO CÁO thì phải ghi vào SỒ SÁCH KẾ TOÁN -Muốn ghi vào SỔ SÁCH KÊ TOÁN thì phải có CHỨNG TỪ (Chứng từ phù hợp quy định của Cty và của Nhà nước) -Muốn có CHỨNG TỪ thì chính là nghiệp vụ phát sinh trong Cty từ các phòng ban trong Cty -Muốn nghiệp vụ vận hành thì Cty sẽ phải ban hành quy trình, quy định liên quan đến từng nghiệp vụ xảy ra.
Xem thêm ››

Khóa học đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính thực tế 1 cty (QUA VIDEO QUAY SẴN)

Khóa học đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính thực tế 1 cty (QUA VIDEO QUAY SẴN)

10/2021 | Lượt xem : 7950


Khóa học đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính thực tế 1 cty. Giúp bạn biết được các chỉ số tài chính trọng yếu dùng để PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 1 doanh nghiệp để đánh giá được +SỨC KHỎE TÀI CHÍNH của doanh nghiệp thông qua cơ cấu tài sản và Nguồn vốn.  +HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của doanh nghiệp thông qua những chỉ số nào +KHẢ NĂNG SINH LỜI của doanh nghiệp thông qua những chỉ số nào
Xem thêm ››


Khóa học online qua Zoom về Báo cáo tài chình và Quyết toán thuế TNDN, TNCN

Khóa học online qua Zoom về Báo cáo tài chình và Quyết toán thuế TNDN, TNCN

02/2021 | Lượt xem : 2127


Nhiều bạn làm kế toán mà không biết được Cách đọc BCTC cũng như các chỉ số của BCTC. Khóa học này giúp bạn 1. Biết được cách lập và cách đọc báo cáo tài chính cũng như 1 số chỉ tiêu Báo cáo tài chính trọng yếu (ROE, ROA, P/E/ EPS) 2. Giúp bạn hiểu được cách đọc và cách lập các tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423