Đã bỏ 75% trở về tạm nộp thuế TNDN là ít nhất bằng 80% số thuế TNDN phải nộp cả năm. Đây là NĐ 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi bỗ sung 1 số điều của Nđ126

10/2022 | 1563

Đã bỏ 75% trở về tạm nộp thuế TNDN là ít nhất bằng 80% số thuế TNDN phải nộp cả năm. Đây là NĐ 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi bỗ sung 1 số điều của Nđ126

Đã bỏ 75% trở về tạm nộp thuế TNDN là ít nhất bằng 80% số thuế TNDN phải nộp cả năm. Đây là NĐ 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi bỗ sung 1 số điều của Nđ126

Download NĐ 91 tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423