Khóa học video quay sẵn kế toán dành cho người chưa biết kế toán trở thành người biết làm kế toán (Khóa học trong bộ sách bí quyết tự học kế toán)

04/2022 | 4219

QUA KHÓA HỌC NÀY GIÚP BẠN

-Biết Công việc cuối cùng của người làm kế toán là gì (Chính là BÁO CÁO)

-Muốn làm được BÁO CÁO thì phải ghi vào SỒ SÁCH KẾ TOÁN

-Muốn ghi vào SỔ SÁCH KÊ TOÁN thì phải có CHỨNG TỪ (Chứng từ phù hợp quy định của Cty và của Nhà nước)

-Muốn có CHỨNG TỪ thì chính là nghiệp vụ phát sinh trong Cty từ các phòng ban trong Cty

-Muốn nghiệp vụ vận hành thì Cty sẽ phải ban hành quy trình, quy định liên quan đến từng nghiệp vụ xảy ra.

KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC, CHƯA BIẾT GÌ VỀ KẾ TOÁN ONLINE QUA VIDEO 48 VIDEO.

(DỰA TRÊN BỘ SÁCH BÍ QUYẾT TỰ HỌC KẾ TOÁN 4 CUỐN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT+BỘ SÁCH BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI XUYÊN SUỐT CTY TÍNH GIÁ THÀNH THEO PP HỆ SỐ)

Mục đích của khóa học: Học xong khóa học này các bạn sẽ nắm chất những vấn đề sau:

 • Một: Biết được công việc của 1 người làm kế toán thực thụ là cần làm những công việc gì.
 • Hai: Biết cách xây dựng Quy trình, quy định trong công ty để phục vụ cho Công việc kế toán tại Công ty.
 • Ba: Biết cách kiểm tra chứng từ gốc phát sinh như thế nào là hợp pháp, hợp lệ và hợp lý trước khi bắt tay ghi sổ sách kế toán.
 • Bốn: Biết cách Ghi sổ sách kế toán. Ghi sổ nào trước và sổ nào sau.
 • Năm: Biết cách kiểm tra số liệu trước khi bắt tay vào lập báo cáo. Biết lập Lập Báo cáo tài chính và những Báo cáo khác phục vụ cho nhu cầu quản lý của Công ty.
 • Sáu: Từng chương học, các bạn sẽ học được phần LÝ THUYẾT để nắm vững CHUYÊN MÔN. Sau đó, các bạn sẽ được THỰC HÀNH THỰC TẾ theo từng chương để nắm rõ nội dung học của từng chương.
 • Bảy: Sau khi thực hành riêng lẻ theo từng chương, các bạn sẽ có 1 BỘ BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI XUYÊN SUỐT CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH THEO PP HỆ SỐ để các bạn có thể tự làm (Từ lúc lập chứng từ=> Ghi sổ sách kế toán=> Lập bảng cân đối số phát sinh để kiểm tra số liệu=> Sau đó các bạn sẽ Lập được BÁO CÁO TÀI CHÍNH xuyên suốt 1 công ty).

Chi tiết Nội dung của khóa học kế toán dành cho người chưa biết kế toán, mất gốc

 

PHẦN 1: LÝ THUYẾT VÀ 24 BUỔI.(Được quay tổng cộng là 48 video)

-Buổi 1+2: Học xong Buổi1 các bạn nắm được “Bản chất kế toán. Quy trình làm việc của Kế toán. Tính chất của từng tài khoản và Nguyên tắc ghi sổ của kế toán; Khóa sổ; Lập báo cáo”.

 •   Buổi 1+2 là chương đầu tiên của quyển sách nên tôi viết cũng như giảng rất chi tiết theo dạng cầm tay chỉ việc (Tức là làm xong bước 1 thì mới qua bước 2…). Làm cho người học thích thú để học các chương tiếp theo. Buổi 1 này là Buổi cơ bản giúp người học nắm rõ Công việc cuối cùng của một người làm kế toán là gì cũng như Quy trình làm việc của 1 người làm kế toán thì cần phải làm những việc gì.
 •   Biết được tính chất của từng loại tài khoản từ loại 1 cho đến loại 9.
 •   Phân biệt được chứng từ gốc là gì và chứng từ kế toán lập (Chứng từ dùng để ghi sổ là gì).Và biết cách sắp xếp thành bộ chứng từ kế toán (Chứng từ nào sắp trước và chứng từ nào sắp sau)
 •   Biết được định nghĩa Sổ nhật ký chung; Sổ cái cũng như Sổ chi tiết là gì…..
 •   Biết cách ghi sổ theo trình tự nào trước…..
 •   Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 1 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 3+4: Bí quyết học thuộc danh mục hệ thống tài khoản+Làm sao hạch toán đúng tài khoản chi phí và tài sản

-Buổi 5+6: Làm sao hạch toán đúng tài khoản doanh thu +Kế toán không chỉ là nợ có

-Buổi 7+8: Một vài quy trình thực hiện của 1 nghiệp vụ+Muốn làm kế toán 1 phần hành nào đó cần nắm những vấn đề nào

-Buổi 9: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Sau khi học xong Buổi 1 các bạn đã nắm rõ Công việc cuối cùng của một người làm kế  toán là gì cũng như Quy trình làm việc của 1 người làm kế toán…. Từ Buổi 2 trở đi là các bạn sẽ được học kế toán chi tiết từng phần hành (Tức là sẽ học chi tiết từng nghiệp vụ xảy ra tại công ty theo từng phần hành…). Học xong Buổi 2 các bạn sẽ nắm được

 •   Nhiệm vụ của kế toán theo dõi tài khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cần phải làm gì.
 •   Biết được tài khoản sử dụng liên quan đến kế toán vốn bằng tiền gồm những tài khoản nào cũng như biết được tính chất của từng tài khoản
 •   Biết được bộ chứng từ ghi sổ bên nợ và bộ chứng từ ghi sổ bên có (Gồm chứng từ kế toán lập và chứng từ gốc là gì) của từng loại nghiệp vụ liên quan đến tiền.
 •   Biết được cách ghi sổ sách kế toán liên quan đến tiền.
 •   Biết được kế toán vốn bằng tiền cần phải thực hiện những báo cáo nào
 •   Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 2 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 10: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ.

Về cách học từ Buổi 3 trở đi thì cũng giống như cách học của Buổi 2. Học xong Buổi 3 các bạn sẽ nắm được các vấn đề sau:

 •   Nhiệm vụ của kế toán theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ cũng như chi phí trả trước cần phải làm những gì.
 •   Biết được những tài khoản sử dụng liên quan đến kế toán tài sản cố định; Chi phí trả trước và Công cụ dụng cụ. Cũng như biết được tính chất của từng tài khoản
 •   Biết được bộ chứng từ ghi sổ bên nợ và bộ chứng từ ghi sổ bên có (Gồm chứng từ kế toán lập và chứng từ gốc là gì) của từng loại nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định; Công cụ dụng cụ và chi phí trả trước.
 •   Biết được cách ghi sổ sách kế toán liên quan đến tài sản cố định; Công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước.
 •   Biết được kế toán tài sản cố định, Chi phí trả trước và CCDC thì cần phải thực hiện những loại báo cáo nào.
 •   Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 3 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 11: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Học xong Buổi 4 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là làm những công việc gì
 •   Những văn bản liên quan đến lao động; BHXH; BHYT; BHTN và công đoàn cũng như thông tư hướng dẫn hạch toán kế toán
 •   Tiền lương là gì? Hợp đồng lao động có những dạng nào và khác nhau giữa các dạng hợp đồng lao động?
 •   Hợp đồng lao động dạng nào đóng BHXH và Hợp đồng lao động dạng nào không đóng BHXH.
 •   Những khoản thu nhập nào của người lao động đóng BHXH và những khoản thủ nhập nào của người lao động không đóng Bảo hiểm. Và những đối tượng nào phải tham gia BHXH
 •   Lương tối thiếu vùng và mức lương cơ bản được hiểu sao cho đúng. Tổng thu nhập của người lao động? Thu nhập Gross  khác thu nhập Net như thế nào?.
 •   Biết được tài khoản sử dụng liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 •   Biết Bộ chứng từ dùng để ghi sổ bên nợ cũng như ghi sổ bên có của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 •   Biết được cách ghi sổ sách kế toán liên quan kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 •   Biết được kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương thì cần phải thực hiện những loại báo cáo nào
 • Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 4 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 12: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Học xong Buổi 5 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Biết được nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho là gì?
 •   Biết được định nghĩa hàng tồn kho là gì? Hàng tồn kho bao gồm những tài khoản nào?
 •   Biết cách sử dụng từng tài khoản hàng tồn kho như thế nào cho với từng loại hình doanh nghiệp cũng như tính chất của từng tài khoản.
 •   Biết cách tác nghiệp giữa người làm kế toán hàng tồn kho với thủ kho thì cần làm những công việc gì. Cụ thể một vài công việc tác nghiệp như sau:
 • Như là quy định quá trình luân chuyển chứng từ giữa thủ kho và kế toán kho như thế nào
 • Quy định thống nhất quy định đặt mã giữa thủ kho và kế toán kho, ai sẽ là người đặt mã
 • Quy định về vấn đề đối chiếu số liệu về mặt số lượng giữa thủ kho và kế toán kho
 • Quy định về thời gian kiểm kê và lập biên bản kiểm kê sau mỗi đợt kiểm kê cũng như tìm hiểu nguyên nhân thừa và thiếu sau mỗi đợt kiểm kê
 •   Biết được kế toán HÀNG TỒN KHO thì cần phải thực hiện những loại báo cáo nào
 • Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 5 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 13+14: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

Học xong Buổi 6 +7 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành làm những việc gì
 •   Tại sao phải tính giá thành? Những doanh nghiệp nào tính giá thành
 •   Phân biệt Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
 •   Tài khoản sử dụng khi tập hợp chi phí và tính giá thành và Quy trình hạch toán và tính giá thành của từng phương pháp
 •   Cách Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo từng trường hợp
 •   Các phương pháp tính giá thành (Phương pháp giản đơn; Phương pháp hệ số; Phương pháp tỷ lệ; Phương pháp theo đơn đặt hàng; Phương pháp có tính giá thành nửa thành phẩm và phương pháp không tính giá thành nửa thành phẩm; Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ…)
 •   Các ví dụ cụ thể bằng hình ảnh minh họa về các phương pháp tính giá thành của một số loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp sản xuất gạch; Doanh nghiệp sản xuất xe ô tô; Doanh nghiệp bảo vệ; Doanh nghiệp sản xuất nước suối…)
 •   Biết được kế toán GIÁ THÀNH thì cần phải thực hiện những loại báo cáo nào
 • Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 6+7 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 15: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM; KẾ TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN; HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI VÀ KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI; CÁCH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DOANH THU TÀI CHÍNH; CHI PHÍ TÀI CHÍNH; THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC; CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Học xong Buổi 8 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Nhiệm vụ của kế toán bán hàng cần phải làm những việc gì?
 •   Biết được định nghĩa doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ là gì. Biết được việc ghi nhận doanh thu dựa vào đâu và thời điểm xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu là thời điểm nào.
 •   Biết được quy trình tác nghiệp khi xảy ra nghiệp vụ bán hàng tại doanh nghiệp thì quy trình tác nghiệp như thế nào từ lúc khách hàng đặt hàng cho đến khi bán hàng và thu tiền của khách hàng
 •   Khi xảy ra những trường hợp hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán hoặc chiết khấu thương mại thì công ty sẽ xử lý những tình huống trên như thế nào về mặt chứng từ và cách ghi sổ sách như thế nào.
 •   Biết được cách sử dụng tài khoản doanh thu tài chính và chi phí tài chính; Cũng như biết được cách sử dụng tài khoản chi phí tài chính vả chi phí khác những chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng trường hợp cụ thể. Tính chất của từng loại tài khoản. Và bộ chứng từ tương ứng cho từng trường hợp cụ thể của từng tài khoản.
 •   Biết được kế toán BÁN HÀNG thì cần phải thực hiện những loại báo cáo nào
 • Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 8 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết.

-Buổi 16: Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ; Kế toán các nghiệp vụ kết chuyển=> Khóa sổ=> Lập bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính. Cụ thể là biết được ý nghĩa và cách lập Bảng cân đối kế toán

Học xong Buổi 9 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Biết được cuối tháng cần ghi vào sổ sách những nghiệp vụ nào trước khi khoá sổ
 •   Biết được khoá sổ kế toán là gì? Biết được vì sao trước khi lập báo cáo tài chính thì chúng ta cần phải lập Bảng cân đối số phát sinh.  
 •   Sau khi lập bảng cân đối số phát sinh xong, chúng ta sẽ biết được cách kiểm tra xem bảng cân đối số phát sinh lập đúng hay sai cũng như biết cách kiểm tra từ tài khoản loại 1 cho đến tài khoản loại 9 là đúng hay sai.
 •   Biết được Báo cáo tài chính gồm những mẫu biễu nào. Khi nào lập báo cáo tài chính và nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng nào? Thời gian để nộp cho cơ quan chức năng là bao nhiêu ngày
 •   Biết được cách lập và ý nghĩa của từng loại báo cáo tài chính. Cụ thể buổi này Biết được ý nghĩa và cách lập Bảng cân đối kế toán
 •   Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 9 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 17: Ý nghĩa và cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh

Học xong Buổi 10 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Biết được cách lập và ý nghĩa của Báo cáo kết quả kinh doanh.
 •   Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 10 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 18: Ý nghĩa và cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Học xong Buổi 11 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Biết được cách lập và ý nghĩa của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
 •   Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 11 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 19: Ý nghĩa và cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Học xong Buổi 12 này các bạn nắm được các vấn đề sau:

 •   Biết được cách lập và ý nghĩa của Thuyết minh báo cáo tài chính.
 •   Bài tập thực hành và bài giải bằng hình ảnh minh hoạ của Buổi 12 để các bạn thực hành cho nắm rõ lý thuyết

-Buổi 20: Cách in sổ sách kế toán và cách lưu trữ chứng từ

-Buổi 21: Phân công công việc trong phòng kế toán

-Buổi 22: Các Công việc phải làm tại 1 DN mới thành lập

-Buổi 23: Nhận bàn giao kế toán cũ và kế toán mới

-Buổi 24: Phân biệt giữa làm dịch vụ kế toán và làm toàn thời gian

PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI XUYÊN SUỐT 1 CÔNG TY SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH THEO PP HỆ SỐ (9 Buổi)

➤Mục đích của Thực hành Bài tập và Bài giải: Giúp cho các bạn nắm rõ về toàn bộ hoạt động của 1 Công ty thực thụ => Từ lúc phân tích nghiệp vụ=> Lập chứng từ=> Ghi sổ=> Khóa sổ=>Lập bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính

 • Buổi 1: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 1 đến nghiệp vụ 20
 • Buổi 2: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 21 đến nghiệp vụ 26
 • Buổi 3: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 27 đến nghiệp vụ 35
 • Buổi 4: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 36 đến nghiệp vụ 40
 • Buổi 5: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 41 đến nghiệp vụ 44
 • Buổi 6: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 45 đến 46 nghiệp vụ cuối tháng, tập hợp chi phí tính giá thành. Kết chuyển từ loại 5 đến loại 8 vào tài khoản loại 9 đế xác định lãi lỗ và tính thuế TNDN.
 • Buổi 7: Lập Bảng cân đối số phát sinh và Lập Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Buổi 8: Lập bảng cân đối kế toán và Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp
 • Buổi 9: Lập thuyết minh báo cáo tài chính.

HỌC PHÍ: 3.000.000/1 khóa học gồm 48 video. Bạn nào có bộ sách Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết sẽ được giảm 990.000. Còn 2.010.000. Những bạn chưa có bộ sách thì học phí là 3.000.000/1 khóa học 48 video sẽ được tặng bộ sách Bí quyết tự học kế toán 4 cuốn khi học trị giá 990.000. (ĐƯỢC XEM TRONG 6 THÁNG)

QUYỀN LỢI

Được tham gia group Zalo hỏi đáp trong quá trình học và sau này

ĐĂNG KÝ HỌC: Gọi trực tiếp cho tôi (Thầy Hải Bùi: 0914.540.423 hoặc inbox zalo số 0914.540.423 hoặc liên hệ qua Facebook:https://www.facebook.com/hai.bui.526)

XEM MẪU VIDEO CỦA KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT 

TÔI LÀ NGƯỜI CHƯA BIẾT KẾ TOÁN. LÀM SAO ĐỂ TÔI BIẾT LÀM KẾ TOÁN ĐÂY 

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423