Khóa học đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính thực tế 1 cty (QUA VIDEO QUAY SẴN)

10/2021 | 7951

Khóa học đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính thực tế 1 cty. Giúp bạn biết được các chỉ số tài chính trọng yếu dùng để PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 1 doanh nghiệp để đánh giá được

+SỨC KHỎE TÀI CHÍNH của doanh nghiệp thông qua cơ cấu tài sản và Nguồn vốn. 

+HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của doanh nghiệp thông qua những chỉ số nào

+KHẢ NĂNG SINH LỜI của doanh nghiệp thông qua những chỉ số nào

KHÓA HỌC ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUA VIDEO QUAY SẴN ĐỂ TÌM RA DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG TRONG TƯƠNG LAI. TỪ ĐÓ TÍCH SẢN CỔ PHIẾU

BẠN ĐANG KHÔNG BIẾT ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 1 DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG. BẠN ĐANG KHÔNG BIẾT LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP SAO CHO ĐÚNG 

  

 • Nhìn trên báo cáo tài chính KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐẦU để hiểu và phân tích được Báo cáo tài chính của Cty này làm ăn ra sao (Vì quá nhiều số liệu).
   
 • Nhìn trên Báo cáo tài chính ko biết Cty này tốt hay xấu. Cty có tăng trưởng trong tương lai hay không hay là Cty này chín mùi rồi không tăng trưởng trong tương lai ? Hay công ty này có lừa gạt mình hay không (Ví dụ như tăng vốn ảo chẳng hạn)
   
 • Không biết sử dụng những chỉ số tài chính nào để phân tích SỨC KHỎE TÀI CHÍNH CỦA CTY; HIỆU QUẢ KINH DOANH CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CTY một cách hiệu quả và đúng trọng tâm (Vì trên mạng có quá nhiều chỉ số phân tích nào là ROE, ROA, ROS, Tỷ lệ lãi gộp; EBIT, EBITDA…)
   
 • Nhiều bạn nói Báo cáo tài chính chỉ là quá khứ mà không biết được tương lai của DN. Điều này có đúng không?
   
 • Bạn đang không biết lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp cho đúng. Vì đọc TT200 quá rối, không hiểu hết ý nghĩa và cách lập từng mục

 

HỌC XONG KHÓA HỌC NÀY CÁC BẠN SẼ BIẾT

-Hiểu được mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp Và chiến lược kinh doanh của DN trong các năm tiếp theo thông qua báo cáo thường niên

-Sau khi đã hiểu mô hình kinh doanh rồi, thì Đọc và Hiểu được báo cáo tài chính của 1 Cty là tăng TĂNG TRƯỞNG, HAY KHÔNG TĂNG TRƯỞNG HAY RỦI RO rất dễ=> Sau khi đã loại ra được những doanh nghiệp Rủi ro rồi thì sẽ tập trung vào phân tích những doanh nghiệp Tốt để tìm ra những doanh nghiệp mà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai để TÍCH SẢN CỔ PHIẾU (ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN)

-Nhìn trên báo cáo tài chính biết là DN đang gặp những rủi ro gì (Ví dụ rủi ro mất khả năng thanh toán, rủi ro không có khả năng trả nợ gốc và lãi vay, nhận dạng được doanh nghiệp đang tăng vốn ảo...) => Để loại bỏ những doanh nghiệp này ra thông qua một số chỉ tiêu nhận diện rất nhanh

-Biết được các chỉ số tài chính trọng yếu dùng để PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 1 doanh nghiệp để đánh giá được

+SỨC KHỎE TÀI CHÍNH của doanh nghiệp thông qua cơ cấu tài sản và Nguồn vốn. Cần những chỉ số nào để đánh giá

+HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của doanh nghiệp thông qua những chỉ số nào

+KHẢ NĂNG SINH LỜI của doanh nghiệp thông qua những chỉ số nào

-Làm được báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp 1 cách chính xác mà không có sai sót. Vì đọc TT200 nó quá rối

NỘI DUNG KHÓA HỌC ONLINE QUA VIDEO QUAY SẴN ĐƯỢC THIẾT KẾ 12 BUỔI TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

BUỔI 1:  HIỂU VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH BẢN THÂN TRƯỚC KHI HIỂU VỀ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. TÌM HIỂU MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA DN ĐỂ ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỄ DÀNG HƠN

-Bài tập ứng dụng thực tế vào chính tài chính cá nhân của học viên. Gửi file excel cho bạn thực hành và có sửa cho từng học viên

BUỔI 2: ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG HAY CHÍN MÙI HAY DOANH NGHIỆP RỞM

-Hiểu mô hình vận hành của 1 DN được phản ánh trong Báo cáo tài chính như thế nào. Từ đó mường tượng DN đang hoạt động như thế nào và sẽ như thế nào trong vài năm tới

- Ý nghĩa Bảng cân đối kế toán cũng như Đọc hiểu từng khoản mục trong bảng cân đối kế toán.

- Biết được DÙNG NHỮNG CHỈ TIÊU NÀO để đánh giá doanh nghiệp đang tăng trưởng hay không tăng trưởng (Chín mùi).

- Nhận dạng ra được những doanh nghiệp rởm thông qua việc phân tích sự phù hợp của tài sản với ngành nghề kinh doanh của DN và Sự phù hợp về cơ cấu giữa nợ vay ròng và vốn chủ sở hữu của Cty có phù hợp hay không (Để loại ra những doanh nghiệp rủi ro)

- Bài tập ứng dụng. Dựa vào những cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường chứng khoán để chọn ra được những doanh nghiệp đang tăng trưởng hay không tăng trưởng (Chín mùi). Những doanh nghiệp rởm để loại trừ ngay từ đầu.

BUỔI 3: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG HAY CHÍN MÙI HAY DOANH NGHIỆP RỞM KẾT HỢP THÊM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 • Nắm được ý nghĩa của Báo cáo kết quả kinh doanh và ý nghĩa từng khoản mục
   
 • Nhận diện doanh nghiệp tăng trưởng hay chín mùi và DN rủi ro dựa trên những tiêu chí trong Báo cáo kết quả kinh doanh. Sau đó, kết hợp với cân đối kế toán nữa để có bức tranh toàn diện
   
 • Bài tập ứng dụng thực tế: Dựa vào những cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường chứng khoán để chọn ra được những doanh nghiệp đang tăng trưởng hay không tăng trưởng (Chín mùi). Những doanh nghiệp rởm để loại trừ ngay từ đầu


BUỔI 4: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 • Qua buổi này là để thẩm định lại Buổi 2 và Buổi 3 về Bảng cân đối kế toán và Kết quả kinh doanh. Xem dòng tiền thu chi nó có chạy theo đúng như tình hình thực tế DN đang diễn ra (Tăng trưởng hay chín mùi hay xấu không). Còn việc tăng trưởng hay chín mùi hay xấu thì được thẩm định ở 2 báo cáo kia (Báo cáo này là nhằm mục đích khẳng định lại xem dòng tiền có chạy đúng ko).
   
 • Bài tập thực hành và ứng dụng (15 MÃ ĐÃ GIAO CỦA PHẦN ĐÁNH GIÁ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ KQKD) ĐỂ NHẬN DIỆN DN TĂNG TRƯỞNG, CHÍN MÙI VÀ XẤU TRONG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VÀ THẨM ĐỊNH LẠI 2 BÁO CÁO KIA


BUỔI 5: CÁCH GHI NHẬN PHẦN LỢI NHUẬN CỦA CTY LIÊN DOANH LIÊN KẾT VÀ CTY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐÁNG KỂ VÀO PHẦN DOANH THU TÀI CHÍNH TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THEO PP VỐN CHỦ SỞ HỮU

+Là học xong buổi này các bạn nhìn trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất biết được khoản mục Phần lãi lỗ từ Cty liên doanh liên kết được lấy như thế nào=> Lãi lỗ từ Cty liên doanh liên kết được ghi nhận khi nào?
 

+Hiểu về lợi thế thương mại được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất

 

BUỔI 6: 5 BƯỚC ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN VÀ ĐỌC HIỂU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN. (Nhắc luôn, muốn đọc hiểu và phân tích được BCTC SÂU SẮC của 1 DN ko hề đơn giản tí nào? chúng ta phải bỏ thời gian rất nhiều để nghiên cứu thật kỷ về Cty)

 • Học buổi này là để biết cách Hiểu mô hình kinh doanh của DN=>Khi hiểu DN rồi thì sẽ biết Lợi thế cạnh tranh của DN=>Có như vậy thì chúng ta mới biết khi nền kinh tế biến động thì ảnh hưởng đến giá cả đầu vào và đầu ra của DN như thế nào (Các bạn phải nắm cái này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành và giá bán của Cty=> Ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận)

 • Những chính sách của nhà nước Việt Nam (Chính sách thuế, chính sách môi trường, chính sách tỷ giá, lãi suất…), những chính sách nước nhập khẩu và khi ban hành sẽ ảnh hưởng đến ngành nghề kinh doanh của Cty mà bạn đang nghiên cứu như thế nào

 • Sau khi nắm được các kiến thức đó rồi thì lúc này chúng ta đọc vào báo cáo tài chính sẽ MƯỜNG TƯỢNG ra thực tế số liệu đang phản ánh trên báo cáo tài chính có đúng với thực tế ngành nghề kinh doanh của Cty mà các bạn đang nghiên cứu không và MƯỜNG TƯỢNG ra tương lai của của Cty có giống như định hướng chiến lược phát triển cty mà đã ghi nhận trong báo cáo thường niên không?


BUỔI 7: 7 DẤU HIỆU RỦI RO VÀ 5 DẤU HIỆU CƠ HỘI XUẤT HIỆN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Giúp bạn nhận dạng nhanh những doanh nghiệp mà Rủi ro để tránh ra không phải tập trung vào nó.
   
 • Giúp bạn nhận ra được những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai để bỏ thời gian ra tập trung nghiên cứu và đầu tư


BUỔI 8: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ (Tức là sau khi đã loại ra những DN lỏm rồi thì còn 1 số doanh nghiệp tốt, chúng ta tiến hành phân tích để chọn cổ phiếu tăng trưởng mà đầu tư)

 • Dùng 5 chỉ số quan trọng đối với nhà đầu tư dùng để phân tích báo cáo tài chính đối với nhà đầu tư


BUỔI 9,10: CÁC BẠN TỰ TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CTY SAU KHI ĐÃ HỌC XONG TỪ BUỔI 1 ĐẾN BUỔI 8 (TỰ TRÌNH BÀY CHO CÁC BẠN GÓP Ý)


BUỔI 11;12: CÁCH LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP

 • Mục đích: Giúp bạn tự tin làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp mà không bị sai


HỌC PHÍ CHO 12 VIDEO XEM TRONG 3 THÁNG: 2.800.000. (Được tặng bộ sách đọc và phân tích báo cáo tài chính thực tế 1 cty)

QUÀ TẶNG

 • TẶNG Bộ sách TRỊ GIÁ 820.000 mà tôi đang bán. Đọc hiểu và Phân tích báo cáo tài chính bằng số liệu thực tế của Công ty để tìm ra được những doanh nghiệp tăng trưởng và những doanh nghiệp Rỏm (Doanh nghiệp rủi ro) cũng như Hướng dẫn chi tiết cách lập LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP.
   
 • TẶNG Bộ tài liệu TRỊ GIÁ 500.000 mà tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG cho khóa học bằng hình ảnh minh họa cho từng buổi học (giống như tôi đang giảng). Nên các bạn chỉ cần đọc là hiểu 100% khi buổi học mà các bạn vắng không tham gia được
   
 • TẶNG FILE EXCEL phân tích các chỉ số tài chính kèm theo sách Đọc hiểu và Phân tích báo cáo tài chính (Thiết kế rất công phu và mất thời gian)
   
 • TẶNG FILE EXCEL thiết kế công thức LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP (Rất hữu ích cho các bạn làm kế toán)

ĐĂNG KÝ HỌC: Gọi cho Tôi (0914.540.423 hoặc inbox qua số zalo của tôi 0914.540.423 hoặc inbox FB:https://www.facebook.com/hai.bui.526)

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423