Lưu chuyển tiền tệ (Buổi 1)

06/2021 | 629

Đọc bài này bạn sẽ hiểu chi tiết cách lập lưu chuyển tiền tệ

✔✔✔CÙNG HỌC CÁCH LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP NHÉ. (MỖI NGÀY 1 BÀI NHÉ)

1. Đi từ lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh

SAU ĐÓ ĐIỀU CHỈNH CHO CÁC KHOẢN

1. Khấu hao tài sản cố định mà có tính vào TRONG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ . Tuy nhiên, làm theo như vậy vì rất khó troong kỳ Nợ 6274 có 2141 ko tính vào trong Lợi nhuận trước thuế thì cuối kỳ tăng giảm khoản hàng tồn kho của không tính phần hàng tồn kho của TK 154. NHƯNG THÔI, ĐỂ ĐƠN GIÁ THÌ CỨ LẤY NỢ CHI PHÍ CÓ 214 để ghi vào chỉ tiêu này cho nó dễ. GHI DƯƠNG

2. Các khoản dự phòng: Lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ của TK 229. Nếu ra số dương thì ghi số dương và ra số âm thì ghi số âm

3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. GHI SỐ DƯƠNG NẾU LỖ VÀ GHI SỐ ÂM NẾU LÃI (Gồm TK 111,112,131,331...). Nói chung tài khoản có gốc ngoại tê.

Nếu lãi ghi âm và lỗ ghi dương.

4. Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tự: Chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số lãi, lỗ phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Ví dụ 1: Lãi, lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ (TỨC LÀ LẤY CÓ 711 TRỪ ĐI NỢ 811)

Ví dụ 2: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia.

Ghi chú: Lãi ghi âm và lỗ ghi dương

5. Chi phí lãi vay: tức là Nợ 635 có 111,112, 335 loại bỏ ra khi làm lưu chuyển tiền tệ. Ghi số dương

●●●HÔM NAY HỌC ĐẾN ĐÂY THÔI NHÉ. BẠN NÀO CÓ THẮC MẮC THÌ COMMENT XUỐNG NHÉ

CHÚNG TA XEM FILE VÍ DỤ THỰC TẾ ĐỂ LÀM LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CỦA BÀI HỌC HÔM NÀY NHÉ (Xem file ảnh)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP BUỔI 2

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP BUỔI 3

XEM BUỔI 2 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP TẠI ĐÂY

→→→THAM KHẢO SÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KHAI BÁO THUẾ:http://sachketoan.org/sac.../cach-lap-bao-cao-tai-chinh.html

→→→THAM KHẢO KHÓA HỌC VIDEO QUAY SẴN VỀ BCTC VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TNCN:http://sachketoan.org/.../khoa-hoc-video-quay-san-ve-bao...

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423