Lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp (Buổi 3)

07/2021 | 601

Giúp bạn hiểu rõ cách lập lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp

➤➤➤Tiếp tục cách lập lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp (BUỔI 3). Cách lập và bài tập thực hành

(BẠN NÀO MUỐN NHẬN BUỔI 1+BUỔI 2 ĐỂ HIỂU BÀI XUYÊN SUỐT BUỔI 3 NÀY THÌ COMMNET XUỐNG BÊN DƯỚI, TUI INBOX GỬI NHÉ)

11. Tăng giảm chi phí trả trước: Lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ của TK 242 nếu dương ghi âm và nếu âm ghi dương. (Ko tính 242 của phần chi phí lãi vay trả trước)

Mua Laptop dùng cho bộ phận kế toán. Dùng 2 năm

Nợ 2422: 6.000.000

Nợ 1331: 600.000

Có 1121: 6.600.000

12. Tiền lãi vay đã trả: Ghi số Âm. Nợ 242 (trả trước chi phí lãi vay) Nợ 335,Nợ 635 Có 111,112

Vay Cty M 100 triệu bằng tiền gửi ngân hàng 2 năm và lãi suất là 10%/năm Cty đã trước tiền tiền lãi vay 2 năm bằng TGNH là 20 triệu

Tiền lãi vay

Nợ 1121: 100 triệu

Có 341: 100 triệu

Tiền lãi vay đã trả 2 năm

Nợ 242: 20.000.000

Có 1121: 20.000.000

Đã trả lãi vay

Nợ 635: 10.000.000

Có 112: 10.000.000

13. Thuế TNDN đã nộp trong năm: Nợ 3334 Có 112 (tức là cứ nợ 3334 có 112, ko phân biệt là tạm nộp hay là nộp thuế TNCN kỳ trước)

Tạm nộp thuế TNDN bằng TGNH: Nợ 3334 Có 1121: 5.000.000

14. Tiền thu khác (các bạn cứ làm hết all chỉ tiêu từ 01 đến 15 của hoạt động SXKD mà ko biết được vào đâu nữa thi các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu 16 (THU KHÁC) . GHI SỐ DƯƠNG. Nhưng ko được ảnh hưởng đến LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ. Còn nếu mà ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế rồi thì ko điền vào đây nữa.

Nhận được tiền thưởng từ nhà cung cấp bằng TM

Nợ 111: 1.000.000

Có 711: 1.000.000

Nhận tiền ký quỹ bằng TM

Nợ 111: 2.000.000

Có 3388: 2.000.000

15. Tiền chi khác (các bạn cứ làm hết all chỉ tiêu từ 01 đến 15 của hoạt động SXKD mà ko biết được vào đâu nữa thi các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu 17 (CHI KHÁC). GHI ÂM. Nhưng ko được ảnh hưởng đến LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ. Còn nếu mà ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế rồi thì ko điền vào đây nữa

Tiền chi ký quỹ bằng TM

Nợ 244:10.000.000

Có 1121:10.000.000

#lưu_chuyển_tiền_tệ

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP BUỔI 1

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP BUỔI 2

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423