Tại sao quỹ tiền mặt âm và tại sao quỹ tiền mặt còn rât nhiều mà không có thực

04/2022 | 1429

Giúp bạn hiểu được tại sao quỹ tiền mặt âm (Với những lý do gì và cách xử lý). Cũng như tại sao quỹ tiền mặt còn rất nhiều ảo không có thực và cách xử lý của kế toán thì có rủi ro gì

KHI QUỸ TIỀN MẶT ÂM HOẶC QUỸ TIỀN MẶT TỒN RẤT NHIỀU MÀ KHÔNG CÓ THỰC. NHỮNG BẠN KẾ TOÁN ĐANG LÀM GÌ VỚI TRƯỜNG HỢP NÀY VÀ CÓ RỦI RO GÌ?

 

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423