Giải thích vì sao có những khoản cộng trừ trong lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp

04/2022 | 1457

➤➤➤NHIỀU BẠN LÀM LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP MÀ KO HIỂU BẢN CHẤT VÌ SAO CÔNG TRỪ NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÓ VÀO LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ. DƯỚI ĐÂY LÀ TÔI GIẢI THÍCH ĐỂ CÁC BẠN ĐANG LÀM KẾ TOÁN NẮM BẢN CHẤT ĐỂ TỪ ĐÓ KO CÒN LĂNG TĂNG NỮA

➤➤➤NHIỀU BẠN LÀM LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP MÀ KO HIỂU BẢN CHẤT VÌ SAO CÔNG TRỪ NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÓ VÀO LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ. DƯỚI ĐÂY LÀ TÔI GIẢI THÍCH ĐỂ CÁC BẠN ĐANG LÀM KẾ TOÁN NẮM BẢN CHẤT ĐỂ TỪ ĐÓ KO CÒN LĂNG TĂNG NỮA

Những câu hỏi mà các bạn đang hỏi

- Vì sao lập theo gián tiếp lại ĐI TỪ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

- Sau đó điều chỉnh cho các chỉ tiêu như Khấu hao, Tăng giảm khoản phải thu, Tăng Giảm khoản phải trả, Hàng tồn kho....

✔✔✔TRẢ LỜI

-Bản chất của lưu chuyển tiền tệ là XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TIỀN THU VÀO VÀ CHI RA TRONG NĂM ĐÓ (hoặc trong tháng đó, quý đó) để ra được SỐ TIỀN THỰC THU VÀ THỰC CHI TRONG NĂM ĐÓ, THÁNG ĐÓ, QUÝ ĐÓ LÀ BAO NHIÊU. Hiểu chỗ này sẽ hiểu gạch đầu dòng tiếp theo

- Vì sao đi từ lợi nhuận trước thuế để làm (Vì lợi nhuận trước thuế là LẤY DOANH THU TRỪ CHI PHI). Mà trong doanh thu và chi phí thì chúng ta phải LOẠI TRỪ RA NHỮNG KHOẢN DOANH THU VÀ CHI PHÍ ĐÃ GHI VÀO TRONG NĂM MÀ THỰC TẾ KO THU TIỀN VÀ CHI TIỀN THÌ NÓ SẼ RA TIỀN THUẦN TRONG NĂM ĐÓ , THÁNG ĐÓ, QUÝ ĐÓ. Phải hiểu như vậy thi sẽ ra vấn đề

-Giải thích tiếp tục tại sao phải điều chỉnh tăng giảm hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả. Đơn giản là khoản phải thu và khoản phải trả cũng như hàng tồn kho là do các khoản mục này có liên quan trực tiếp đến LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (Ví dụ bán hàng mà chưa thu tiền ghi nợ 131 có 511 thì co liên quan đến doanh thu => Do đo, phải loại trừ những khoản phải thu và phải trả cũng như hàng tồn kho mà ko có THU CHI TRONG ĐÓ RA thì sẽ ra được LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ.

(CÁC BẠN XEM VÍ DỤ BÊN DƯỚI SẼ RÕ VỀ CÁCH LẬP LCTT THEO PP GIÁN TIẾP TÔI CHO 2 TRƯỜNG HỢP LÀ BÁN HÀNG CHƯA THU TIỀN, MUA HÀNG CHƯA TRẢ TIỀN VÀ TRƯỜNG HỢP BÁN HÀNG ĐÃ THU TIỀN VÀ MUA HÀNG ĐÃ TRẢ TIỀN CHO CÁC BẠN XEM).

 

●●●KHÓA HỌC LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP THEO VIDEO QUAY SẴN: xem tại đây: https://bit.ly/3lTev9Z

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423