Thu nhập từ tiền lương tiền công NHẬN ĐƯỢC NHIỀU NƠI TRONG NĂM thuộc diện khấu trừ 10% có được làm cam kết 02

05/2021 | 1173

Thu nhập từ tiền lương tiền công  NHẬN ĐƯỢC NHIỀU NƠI TRONG NĂM thuộc diện khấu trừ 10% có được làm cam kết 02. ĐỌC CV 4389/TCT-TNCN ngày 8/11/2018 sẽ rõ nhé

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG Có DUY NHẤT thu nhập từ tiền lương, tiền công THUỘC DẠNG KHẤU TRỪ 10% tại nhiều nơi TRONG NĂM. Nhưng ước tính tổng thu nhập trong năm sau khi trừ các khoản giảm trừ (BẢN THÂN LÀ 11 TRIỆU*12=132.000.000 VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC MỖI NGƯỜI LÀ 4.400.000/tháng tính từ lúc nuôi dưỡng đến 31/12) chưa tới mức nộp thuế thì vẫn được ký cam kết 02 tạm thời không khấu trừ thuế TNCN (NHỚ LÀ PHẢI CÓ MÃ SỐ THUẾ TNCN TẠI THỜI ĐIỂM LÀM CAM KẾT 02). Tham khảo công văn 4389/TCT-TNCN ngày 8/11/2018

Download CV 4389

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423