Ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử có phải là chỉ tiêu bắt buộc

10/2020 | 550

ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử có phải là chỉ tiêu bắt buộc. Xem nhé, nghị định 123 có hiệu lực từ 1/7/2022

CÂU HỎI: NGÀY LẬP VÀ NGÀY KÝ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ PHẢI LÀ CHỈ TIÊU BẮT BUỘC?

TRẢ LỜI: 100% là bắt buộc. Do đó, phải được thể hiện trên hóa đơn nhé. (Theo điểm 9 của Điều 10 Nghị định 123. Hiệu lực 1/7/2022)

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423