Lưu chuyển tiền tệ (buổi 2)

06/2021 | 1023

Đọc bài này xong các bạn biết cách lập lưu chuyển tiền tệ

✦✦✦BUỔI 2: TIẾP TỤC CÁCH LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP.(Mỗi ngày 1 bài)✦✦✦ (Xem bài Buổi 1 Link bên dưới)

GIẢI THÍCH TIẾP CÁCH LẬP LCTT THEO PP GIÁN TIẾP.

1. Tăng giảm khoản phải thu: Cuối kỳ trừ đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán. Âm ghi dương va Dương ghi âm (Lấy TK nhóm 13*.. Chi tiết mở TT200 ra xem cách lập nhé).

2.Tăng giảm hàng tồn kho : cũng tương tự khoản phải thu: Cuối kỳ trừ đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán âm ghi dương và dương ghi âm. (Lấy TK nhóm 15*.. Chi tiết mở TT200 ra xem cách lập nhé)

3.Tăng giảm khoản phải trả (ko kể lãi vay phải trả và thuế TNDN): Ngược lại với khoản phải thu. Cuối kỳ trừ đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán. Âm ghi âm va Dương ghi DƯƠNG. (Lấy TK nhóm 33*.. Chi tiết mở TT200 ra xem cách lập nhé)

★★★Lưu ý: Ko tính khoản phải thu , phải trả mà đánh giá lại cuối năm của tài khoản có gốc ngoại tệ vào các mục trên. Cũng như ko tính khoản phải thu và phải trả của hoạt động đầu tư và tài chính

4. Tăng giảm chứng khoản kinh doanh: cũng tương tự khoản phải thu: Cuối kỳ trừ đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán âm ghi dương và dương ghi âm. Lấy TK 121)

XEM BÀI TẬP NGHIỆP VỤ VÀ CÁCH LÊN HTKK CỦA LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP (Xem ảnh)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ PP GIÁN TIẾP BUỔI 1

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ PP GIÁN TIẾP BUỔI 3

LINK XEM BÀI BUỔI 1 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP TẠI ĐÂY

➤➤➤SÁCH BÍ QUYẾT TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT:http://sachketoan.org/.../sach-tu-hoc-ke-toan-bang-hinh...

➤➤➤KHÓA HỌC LẬP BCTC VÀ QUYẾT TOÁN THUỀ TNDN, TNCN QUA VIDEO QUAY SẴN:http://sachketoan.org/.../khoa-hoc-video-quay-san-ve-bao...

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423