Bài tập tình huống thuế tndn lên chỉ tiêu E1 và cách hạch toán nghiệp vụ liên quan đến nộp thuế TNDN

10/2019 | 2322

Bài tập tình huống thuế tndn lên chỉ tiêu E1 và cách hạch toán nghiệp vụ liên quan đến nộp thuế TNDN

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN Ở CHỈ TIÊU E1. CŨNG NHƯ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ PHẢI NỘP ĐÃ NỘP NHƯ THẾ NÀO

Tổng số QT thuế TNDN cả năm 2018 của em phải nộp là 20.000.000 mà Cty lập ngày 31/3/2019 để nộp cho Cơ quan thuế. Quý 4/2018 (tức tháng 11/2018) Cty đã nộp 10 triệu tiền thuế TNDN của năm 2018. Vậy câu hỏi đặt ra

  • Trường hợp 1:

Ngày 25/2/2019 nộp thêm tiền thuế TNDN năm 2018 là 7 triệu. Thì hỏi chỉ tiêu E1 (Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động SXKD) trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 ghi số tiền nào 10 triệu hay 17 triệu. Và Mục đến ngày ghi ngày nào?Và có tính tiền chậm nộp không?, Biết rằng khoản tiền thuế so với quyết toán năm 2018 Cty đã nộp vào ngày 31/3/2019 là 3 triệu nữa. Các bạn hạy hạch toán nghiệp vụ

  • Trường hợp 2:

Ngày 31/1/2019 nộp số tiền thuế TNDN năm 2018 thêm 7 triệu . Thì hỏi chỉ tiêu E1(Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động SXKD) trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 ghi số tiền nào 10 triệu hay 17 triệu. Và Mục đến ngày ghi ngày nào? Và có tính tiền chậm nộp không.Biết rằng khoản tiền thuế so với quyết toán năm 2018 Cty đã nộp vào ngày 31/3/2019 là 3 triệu nữa. Các bạn hạy hạch toán nghiệp vụ

  • Trường hợp 3:

Năm 2017 là Cty đã nộp thừa thuế TNDN là 5 triệu. Ngày 25/2/2019 nộp thêm tiền thuế TNDN năm 2018 là 4 triệu. Thì hỏi chỉ tiêu E1 (Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động SXKD) trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 ghi số tiền nào 10 triệu hay 15 triệu hay 19 triệu. Và Mục đến ngày ghi ngày nào?Và có tính tiền chậm nộp không?.Biết rằng khoản tiền thuế so với quyết toán năm 2018 Cty đã nộp vào ngày 31/3/2019 là 1 triệu nữa. Các bạn hạy hạch toán nghiệp vụ

  • Trường hợp 4:

Ngày 20/2/2018 Cty đã nộp tiền thuế TNDN thiếu năm 2017 là 10 triệu. Ngày 28/4/2019 nộp thêm tiền thuế TNDN năm 2018 là 7 triệu. Thì hỏi chỉ tiêu E1 (Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động SXKD) trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 ghi số tiền nào 10 triệu hay 20 triệu hay 27 triệu. Và Mục đến ngày ghi ngày nào?Và có tính tiền chậm nộp không?.Biết rằng khoản tiền thuế so với quyết toán năm 2018 Cty đã nộp vào ngày 5/5/2019 là 3 triệu nữa. Các bạn hạy hạch toán nghiệp vụ

LẤY FILE PDF ĐỂ ĐỌC TẠI ĐÂY

XEM SÁCH TỰ HỌC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ĐÂY

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423