Dấu hiệu kế toán 2 sổ. Đã làm kế toán 2 sổ thì nhìn là biết liền

04/2020 | 2140

Dấu hiệu kế toán 2 sổ. Đã làm kế toán 2 sổ thì nhìn là biết liền. Không thể nào mà không biết được. Vì nhìn vào từng tài khoản là thấy dấu hiệu bất hợp lý

➡➡➡LÀM KẾ TOÁN KHI MÀ ĐÃ LÀM KHÔNG THỰC (LÀM 2 SỐ) THÌ VẤN ĐỀ CÂN SỐ LIỆU CỦA TẤT CẢ TÀI KHOẢN LÀ 1 VẤN ĐỀ NAN GIẢI VÀ THƯỜNG CÂN ĐỐI SỐ LIỆU ĐÓ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CHUẨN ĐƯỢC (Nhìn vào là có thể thấy được đơn vị đang làm 2 sổ). Dưới đây là một vài tình huống khi các bạn làm kế toán không thực, nhìn vào là có thể thấy được như sau:

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423