Hướng dẫn cách đọc bộ sách bí quyết Tự học kế toán bằng hình ảnh dành cho người chưa biết kế toán

04/2019 | 2600

Hướng dẫn cách đọc bộ sách bí quyết Tự học kế toán bằng hình ảnh dành cho người chưa biết kế toán

HƯỚNG DẪN ĐỌC BỘ SÁCH BÍ QUYẾT TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT (4 Cuốn, Dày 2720 trang)

Như các bạn biết muốn làm được kế toán có 3 phần
•    Kế toán-Bộ 4 cuốn Sách bí quyết tự học kế toán bằng hình ảnh
•    Thuế-Tháng 8/2019 sẽ phát hành bộ sách chuyên về thuế
•    Phần mềm kế toán-Tháng 12/2019 sẽ phát hành bộ sách Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm Misa của Công ty thương mại

Bộ sách 4 cuốn này là chuyên về Kế toán dành cho người chưa biết gì về kế toán có thể trở thành người biết làm kế toán. Trình tự học sao cho hiểu quả. Các bạn cứ ĐỌC THEO TRÌNH TỰ TỪNG CHƯƠNG TRONG SÁCH, không được nhảy cóc khi đọc. Đọc thì nhớ viết lại và highlight để nhớ (đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui cho thắm, đọc không hiểu thì vào group sách kế toán dành cho người chứa biết để hỏi)
•    Chương 1: Tôi là 1 người không biết gì về kế toán thì làm sao để tôi có thể biết làm được kế toán trong 1 thời gian ngắn tầm 3-4 tháng không????

➤Đọc chương này để các bạn biết được mình là 1 người chưa biết kế toán thì làm sao để có thể làm được kế toán: Phải có những kỷ năng gì, và tính cách ra làm sao để xem có phù hợp làm kế toán không?

•    Chương 2: Tôi là 1 người không biết gì về kế toán thì làm sao để tôi có thể biết làm được kế toán trong 1 thời gian ngắn tầm 3-4 tháng không????

➤Sau khi học xong chương 1 là các bạn đã thấy mình có phù hợp làm kế toán hay không rồi và biết được 1 người muốn làm kế toán cần có kỷ năng siêng năng và cần cụ. Chúng ta học qua chương 2 thì đọc xong chương 2 này các bạn sẽ biết: 
+Muốn làm kế toán thì phải nắm được quy trình của 1 người làm kế toán
+Biết được công việc của người làm kế toán thì làm những bước nào để ra được kết quả cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo
+Biết được cách lập chứng từ gốc cũng như cách kiểm tra chứng từ gốc hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và từ đóc lập chứng từ ghi sổ
+Biết được tính chất của từng loại tài khoản
+Biết  được ghi sổ sách kế toán (Nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết)
+Biết được định nghĩa của sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết

•    Chương 3: Bí quyết để học thuộc danh mục hệ thống tài khoản thông tư 200 nhanh+Bí quyết để hạch toán (Định khoản, Ghi sổ) nợ có nhanh.

➤Sau khi học Chương 2 thì các bạn đọc Chương 3. Đọc xong chương 3 này giúp các bạn hiểu được cách học thuộc danh mục hệ thống tài khoản thông tư 200 mà đã được đề cập trong chương 2 theo 1 tư duy mới mà không phải học thuộc TT200 chay như bảng cửu chương. Và Hiểu rõ về cách phân tích nghiệp vụ để xác định nợ và có rõ ràng hơn dựa vào bản chất thực tế phát sinh của nghiệp vụ

•    Chương 4:Làm sao để hạch toán đúng tài khoản chi phí  (621;622;623;627;632;635;641;642;811;8211) và tài khoản tài sản (Loại 1,2) khi cầm trên tay bộ chứng từ đầu vào.

➤Sau khi học xong Chương 2, Chương 3 thì các bạn đã biết được cơ bản bản chất của 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng 2 tài khoản và biết cách ghi nợ là tài sản hay chi phí. Nhưng các bạn không biết rõ là ghi nợ có của tài khoản chi tiết nào trong hệ thống thông tư 200. Thì Chương 4 này sẽ giúp bạn biết được khi cầm trên tay bộ chứng từ đầu vào thì biết được chi tiết từng tài khoản loại 6,8 (621;622;623;627;632;635;641;642,811,821)

•    Chương 5: Làm sao để hạch toán đúng tài khoản doanh thu và thu nhập khác (511; 515; 711) khi cầm trên tay bộ chứng từ đầu ra.

➤Vậy là các bạn đã biết cách cầm trên tay bộ chứng từ đầu vào ghi nhận vào tài khoản 1,2,6,8 rồi thì các bạn học chương 5 này là các bạn biết khi cầm trên tay bộ chứng từ đầu ra thì ghi nhận chi tiết những tài khoản nào doanh thu và thu nhập khác nào (Tức là chương này các bạn biết cách sử dụng từng tài khoản doanh thu 511;515;711)

•    Chương 6: Kế toán không chỉ là nợ và có. Biết hạch toán nợ có chưa chắc biết làm kế toán

➤ Các bạn đã học từ chương 1 đến chương 5 là các bạn đã rõ về quy trình hạch toán nợ có của 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra rồi thì chương 6 này sẽ nói cho các bạn biết được kế toán không chỉ là nợ có tức là biết hạch toán nợ có thì chưa chắc biết làm kế toán. Mà muốn làm kế toán thì phải biết được cách thức thực hiện của nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra trong công ty thì thực hiện như thế nào (Tức là tức lúc phát sinh thì lập chứng từ nào-> Ai kiểm tra và duyệt như thế nào và chứng từ chuyển đến phòng kế toán sẽ kiểm tra những gì-> Sau đó chứng từ hoàn thành thì sắp xếp như thế nào-> Sau đó ghi sổ ra làm sao)

•    Chương 7:Một vài bộ chứng từ tham khảo của từng loại nghiệp vụ trong công ty

➤Sau khi các bạn học được từ chương 1 đến chương 6 là các bạn rành về hạch toán 1 nghiệp vụ xảy ra là PHẢI CÓ BỘ CHỨNG TỪ HOÀN THÀNH. Do đó chương này sẽ giới thiệu cho các bạn 1 vài bộ chứng từ mẫu của 1 số nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra trong công ty để các bạn làm quen dần. Còn vì sao có bộ chứng từ đó thì các bạn xem chi tiết chương 8

•    Chương 8:Một vài quy trình thực hiện của 1 vài nghiệp vụ trong công ty để các bạn tham khảo ứng dụng thực tế

➤Chương 7 là các bạn đã có bộ chứng từ của từng nghiệp vụ rồi. Thì Chương 8 này sẽ giúp bạn làm sao có được bộ chứng từ đó (Tức là chúng ta phải tìm hiểu quy trình thực hiện từ A đến Z của nghiệp vụ đó để chúng ta hiểu được bộ chứng từ của Chương 7). Học chương 8 này là nền tảng cho các bạn tự tin khi được tuyển vào công ty thì các bạn cần phải biết để làm kế toán thì điều đầu tiên phải tìm hiểu quy trình thực hiện của nghiệp vụ đó.

•    Chương 9: Muốn làm kế toán 1 phần hành nào chúng ta cần phải nắm mấy vấn đề và Cách trả lời phỏng vấn khi xin việc để thuyết phục nhà tuyển dụng.

➤Vậy là các bạn đã học từ chương 1 đến chương 8 là các bạn nắm được hết cách tìm hiểu quy trình để có bộ chứng từ như chúng ta mong muốn. Nhưng nếu các bạn được tuyển vào vị trí của kế toán từng phần hay hay còn gọi là kế toán viên (Kế toán hàng tồn kho, kế toán giá thành, Kế toán tiền lương, Kế toán bán hàng…) thì các bạn muốn làm kế toán từng phần hành thì các bạn phải làm sao, cần nắm mấy vấn đề để có thể làm được. Cách trả lời phỏng vấn làm sao để thuyết phục nhà tuyển dụng.

•    Chương 10: Làm sao để làm được kế toán thanh toán (Kế toán vốn bằng tiền)

➤Từ chương số 10 này trở đi là các bạn sẽ đi vào trọng tâm của kế toán từng phần hành. Vì từ chương 1 đến chương 9 là các bạn đã biết quy trình làm kế toán cũng như biết được công việc cuối cùng của 1 người làm kế toán rồi nhưng chưa đi vào chi tiết và cụ thể. Tại chương này các bạn sẽ nắm các vấn đề sau
+Làm sao để làm được kế toán thanh toán
+Kế toán thanh toán là theo dõi những tài khoản nào
+Bộ chứng từ để ghi bên nợ và bên có của những tài khoản mà kế toán thanh toán theo dõi là gồm những gì
+Cách ghi sổ
+Bài tập thực hành có bài giải
+Các loại báo cáo mà kế toán thanh toán phải báo cáo

•    Chương 11: Làm sao để làm được kế toán theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ; Chi phí trả trước (Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ ;Chi phí trả trước)

➤Tại chương này các bạn sẽ nắm các vấn đề sau
+Làm sao để làm được kế toán theo dõi tài sản cố định và CCDC cũng như chi phí trả trước
+Kế toán tài sản cố định, CCDC và Chi phí trả trước là theo dõi những tài khoản nào
+Bộ chứng từ để ghi bên nợ và bên có của những tài khoản mà Kế toán tài sản cố định, CCDC và Chi phí trả trước theo dõi là gồm những gì
+Cách ghi sổ
+Bài tập thực hành có bài giải
+Các loại báo cáo mà Kế toán tài sản cố định, CCDC và Chi phí trả trước phải báo cáo

•    Chương 12: Làm sao để làm được kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương)

➤Tại chương này các bạn sẽ nắm các vấn đề sau
+Làm sao để làm được kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
+Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươnglà theo dõi những tài khoản nào
+Bộ chứng từ để ghi bên nợ và bên có của những tài khoản mà kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trả trước theo dõi là gồm những gì
+Cách ghi sổ
+Bài tập thực hành có bài giải
+Các loại báo cáo mà kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải báo cáo

•    Chương 13: Làm sao để làm được kế toán hàng tồn kho (Kế toán hàng tồn kho). 

➤Tại chương này các bạn sẽ nắm các vấn đề sau
+Làm sao để làm được kế toán hàng tồn kho
+Kế toán hàng tồn kho là theo dõi những tài khoản nào
+Bộ chứng từ để ghi bên nợ và bên có của những tài khoản mà kế toán hàng tồn kho theo dõi là gồm những gì
+Cách ghi sổ
+Bài tập thực hành có bài giải
+Các loại báo cáo mà kế toán hàng tồn kho phải báo cáo

•    Chương 14: Làm sao để làm được Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. (Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành)

➤Tại chương này các bạn sẽ nắm các vấn đề sau
+Làm sao để làm được kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
+kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành là theo dõi những tài khoản nào
+Bộ chứng từ để ghi bên nợ và bên có của những tài khoản mà kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành theo dõi là gồm những gì
+Cách ghi sổ
+Bài tập thực hành có bài giải
+Các loại báo cáo mà kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành phải báo cáo

•    Chương 15: Làm sao để làm được Kế toán bán hàng hóa và tiêu thụ thành phẩm; Kế toán giảm giá hàng bán; Hàng bán bị trả lại và kế toán chiết khấu thương mại; Kế toán các tài khoản doanh thu tài chính; Chi phí tài chính; Kế toán thu nhập khác và chi phí khác; Kế toán các tài khoản liên quan đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

➤Tại chương này các bạn sẽ nắm các vấn đề sau
+Làm sao để làm được kế toán bán hàng và theo dõi công nợ phải thu khách hàng
+kế toán bán hàng và theo dõi công nợ phải thu khách hàng là theo dõi những tài khoản nào
+Bộ chứng từ để ghi bên nợ và bên có của những tài khoản mà kế toán bán hàng và theo dõi công nợ phải thu khách hàng theo dõi
+Cách ghi sổ
+Bài tập thực hành có bài giải
+Các loại báo cáo mà kế toán bán hàng và theo dõi công nợ phải thu khách hàng phải báo cáo

•    Chương 16: Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ; Kế toán các nghiệp vụ kết chuyển => Khóa sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính). 

➤Học xong chương này các bạn sẽ biết được
+Cuối tháng cần làm những công việc gì và những nghiệp vụ cuối tháng gồm những nghiệp vụ nào
+Khóa sổ
+Thực hiện lập bảng cân đối số phát sinh để kiểm tra số liệu trước khi lập báo cáo tài chính
+Cách kiểm tra số liệu từ loại 1 đến loại 8 sẽ kiểm tra như thế nào
+Ý nghĩa và cách lập từng báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán; Kết quả kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp; Thuyết minh báo cáo tài chính).
+Bài tập và bài giải thực hành của từng loại báo cáo tài chính

•    Chương 17: Cách In sổ sách kế toán, Cách lưu chứng từ kế toán

➤Học chương này sẽ giúp bạn cách biết cách in sổ sách kế toán như thế nào cũng như cách lưu chữ chứng từ kế toán

•    Chương 18: Phân công công việc trong phòng kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán. Chức năng và nhiệm vụ của từng người trong phòng kế toán (Từ kế toán trưởng=> Kế toán tổng hợp và các kế toán viên)

➤ Học chương này các bạn sẽ biết phân công công việc trong phòng kế toán có nhiều kế toán. Tức là tổ chức được bộ máy kế toán trong công ty

•    Chương 19:Các công việc kế toán phải làm tại một doanh nghiệp mới thành lập

➤Đọc bài này sẽ giúp bạn biết được là Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế cũng như các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, hàng năm mà kế toán cần phải làm

•    Chương 20: Nhận bàn giao sổ sách kế toán cũ và mới

➤Học chương này các bạn sẽ biết nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán cũ và kế toán mới như thế nào. Kế toán mới khi tiếp nhận chứng từ và sổ sách của kế toán cũ thì kế toán mới sẽ làm những vấn đề gì

•    Chương 21: Phân biệt giữa làm dịch vụ  kế toán với kế toán làm toàn thời gian tại một công ty, giống nhau và khác nhau như thế nào

➤Học chương này sẽ giúp bạn biết được giữa làm kế toán công ty dịch vụ kế toán và kế toán toàn thời gian thì khác nhau và giống nhau như thế nào. Đề từ đó các bạn xem các bạn sẽ chọn làm công ty dịch vụ kế toán hay làm công ty toàn thời gian của 1 công ty không phải dịch vụ kế toán

CẢM NHẬN MUA SÁCH BÍ QUYẾT TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT

GIỚI THIỆU CÁCH ĐỌC BỘ SÁCH BÍ QUYẾT TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423