Quyết toán thuế tncn do cá nhân tự quyết toán với cơ quan thuế

02/2020 | 2309

Quyết toán thuế tncn do cá nhân tự quyết toán với cơ quan thuế. Đọc bài này các bạn biết làm tờ khai tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế

●●VÍ DỤ CÁ NHẬN TRỰC TIẾP QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ●●

𝟏. 𝐁𝐎̣̂ 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐓𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐓𝐍𝐂𝐍 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̛̣𝐏 𝐂𝐀́ 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐔̛̣ 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐓𝐇𝐔𝐄̂́.

o Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

o Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

o Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

o Giấy xác nhân thu nhập từng nơi. Giấy này thể hiện rõ các tổng thu nhập, trong này có thu nhập miễn thuế, các khoản khấu trừ BHXH, Yt, TN. và số thuế TNCN đã khấu trừ

Lưu ý: o Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập).

𝟐. 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐋𝐀̀𝐌 𝐓𝐎̛̀ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐔̛̣ 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐓𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐓𝐍𝐂𝐁𝐍. 𝐂𝐨́ 𝟑 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 Đ𝐞̂̉ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐓𝐍𝐂𝐍 𝐝𝐨 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́
• CÁCH 1: Làm bằng giấy và nộp trực tiếp
• CÁCH 2: Làm trên phần mềm HTKK hoặc phần mềm quyết toán thuế TNCN QTTTNCN=> Sau đó kết xuất ra file XML để nộp qua trang www.thuedientu.gdt.gov.vn
• CÁCH 3: Kê khai quyết toánTNCN trực tuyến trên www.thuedientu.gdt.gov.vn

𝟑. 𝐕𝐈́ 𝐃𝐔̣ 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎̣𝐀 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐋𝐀̀𝐌 𝟏 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐋𝐀̀𝐌 𝟐 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̣𝐍 𝐗𝐄𝐌 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐕𝐈́ 𝐃𝐔̣ 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐄̂́
𝟑.𝟏 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝟏: 𝐋𝐚̀𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́
VÍ DỤ CỤ THỂ BẰNG HÌNH ẢNH MINH HỌA:Về thu nhập 2 nơi trong năm 2016 của Mr Bùi Tấn Hải. Và Mr Hải phải tự làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN để nộp trực tiếp cho Cơ quan thuế như sau:

- Từ tháng 1 đến tháng 12/2016 làm việc tại Công ty TNHH Đào tạo An Tâm theo hợp đồng 1 năm với thu nhập là 102.820.000 (Trong này tiền cơm được trừ khỏi thu nhập chịu thuế là 8.260.000. BHXH, YT, TN đã trích trong năm là 4.895.100). Vậy tổng thu nhập chịu thuế là 94.560.000. Kèm theo giấy xác nhận thu nhập của Bùi Tấn Hải năm 2016 đã được công ty xác nhận ngày 10/03/2017

- Làm việc tại Cty Bukang từ tháng 7 đến tháng 12/2016 theo dạng hợp đồng từ 3 tháng trở lên, không tham gia BHXH vì đã tham gia BHXH tại Cty An Tâm . Với Thu nhập chịu thuế trong 6 tháng là: 38.100.000. Số thuế TNCN đã nộp trong năm là 2.310.000. Kèm theo chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2016 đã được Công ty TNHH Dệt vải Bukwang cấp ngày 31/12/2016

Biết rằng : Trong năm 2016 Mr Bùi Tấn Hải đã đăng ký giảm trừ bản thân tại Công ty An Tâm. Mr Bùi Tấn Hải không có người phụ thuộc. Biết Công ty TNHH Đào tạo An Tâm có trụ sở tại 243/9/5 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10. Tp.HCM

𝟑.𝟐 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝟐: 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐇𝐓𝐊𝐊 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐫𝐚 𝐗𝐌𝐋 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐰𝐰𝐰.𝐭𝐡𝐮𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐮.𝐠𝐝𝐭.𝐠𝐨𝐯.𝐯𝐧

Tham khảo sách bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết:http://bit.ly/2IsQbsi

Tham khảo sách tự học thực hành khai báo thuế:http://bit.ly/342tzr6

Tham khảo sách tự học lập báo cáo tài chính:http://bit.ly/2XBdtAC

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423