Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên mua có được khấu trừ VAT và bên bán có bị xử phạt

09/2019 | 853

Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên mua có được khấu trừ VAT và bên bán có bị xử phạt

CÂU HỎI: Bên mua nhận hoá đơn không đúng thời điểm. Ví du mua hàng ngày 13/12/2016 đã nhận hàng (gồm hợp đồng, biên bản bàn giao chưa trả tiền bên bán trị giá là 10 triệu chưa vat và VAT là 1 triệu) và bên bán chưa xuất hoá đơn (Với lý do chưa trả tiền). Sang 4/7/2017, bên mua trả tiền cho bên bán bằng tiền mặt và bên bán xuất hoá đơn là 11 triệu (trong đó VAt là 1 triệu). Vậy hỏi bên mua hach toán như thế nào tại từng ngày và bên mua có được khấu trừ vat đầu vào. Biết ngày 15/12/2016 bên mua đã bán hàng này cho khách hàng và thu bằng tiền gửi ngân hàng  VCB với giá chưa VAT là 13 triệu và VAT là 1,3 triệu. Biết Cty bên mua là Cty thương mại, mua đi bán lại

YÊU CẦU: Hãy hạch toán nghiệp vụ của bên mua và bên bán qua từng năm và kê khai thuế GTGT theo từng tháng của cả bên bán và bên mua.

TRẢ LỜI

  • BÊN MUA: Năm 2016

Nghiệp vụ 1: Mua hàng ngày 13/12/2016 đã nhận hàng (gồm hợp đồng, biên bản bàn giao chưa trả tiền bên bán trị giá là 10 triệu chưa vat và VAT là 1 triệu) và bên bán chưa xuất hoá đơn (Với lý do chưa trả tiền).

Nợ 1561: 10

Nợ 1388: 1

Có 331: 331

(Phải hạch toán khoản thuế GTGT chưa có hóa đơn vào tài khoản tạm 1388 thì khoản công nợ nó mới đúng được). Bộ chứng từ của nghiệp vụ này là:

+ Hợp đồng kinh tế
+ Biên bản giao nhận hàng hóa tại ngày 13/12/2016 có chữ ký của các thành viên có liên quan

+Phiếu nhập kho có chữ ký của các thành viên có liên quan

Nghiệp vụ 2: Biết ngày 15/12/2016 bên mua đã bán hàng này cho khách hàng và thu bằng tiền gửi ngân hàng. Ghi 2 nghiệp vụ (Doanh thu và Giá vốn như hình bên dưới)

+Doanh thu bán hàng thu bằng TGNH VCB

Nợ 11211: 13+1.3=14.3

Có 511: 13

Có 33311: 1

+Giá vốn hàng bán

Nợ 632: 10

Có 1561: 10

  • BÊN MUA Năm 2017: Sang 4/7/2017, bên mua trả tiền cho bên bán bằng tiền mặt và bên bán xuất hoá đơn là 11 triệu (trong đó VAt là 1 triệu). Kế toán bên mua hạch toán như sau:

Nợ 331: 11

Có 1111:11

Đồng thời hạch toán kết chuyển từ 1388 Sang 133 để được kê khai thuế GTGT được khấu trừ vào tờ khai tháng 7/2017

Nợ 1331:1

Có 1388: 1

  • BÊN BÁN NĂM 2016:Ngày 13/12/2016, kế toán ghi nhận doanh thu và thuế GTGT phải nộp, đồng thời ghi nhận giá vốn. Kê khai thuế GTGT đầu ra tại tháng 12/2016. Chứ không phải kê khai thuế GTGT tại tháng 4/2017. Mặc dù ngày 4/7/2017 mới xuất hóa đơn. Hóa đơn ngày 4/7/2017 xuất là để đó và không ghi gì cả (Xuất để có hóa đơn cho bên mua và bên bán vi phạm xuất hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Tại Điểm 3 Điều 11 TT 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 Phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ với 1 trong các hành vi bên dưới: a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.)

+Nghiệp vụ 1: Doanh thu

Nợ 131: 11.000.000

Có 511: 10.000.000
Có 33311: 1.000.000

+Nghiệp vụ 2: Giá vốn
Nợ 632:Số lượng *Đơn giá xuất kho

Có 155,1561: Số lượng *Đơn giá xuất kho

  • BÊN BÁN NĂM 2017:Sang 4/7/2017, bên mua trả tiền cho bên bán bằng tiền mặt và bên bán xuất hoá đơn là 11 triệu (trong đó VAT là 1 triệu), kế toán sẽ không kê khaii thuế GTGT cũng như ghi nhận doanh thu, giá vốn vào tháng 7/2017 (Bởi vì bản chất là đã bán hàng tháng 12/2016 rồi và đã ghi nhận doanh thu và kê khai thuế tháng 12/2016 rồi. Bạn nào mà ghi nhận doanh thu, giá vốn và kê khai thuế GTGT tháng 7/2017 là sai cơ bản). Kế toán bên bán hạch toán nghiệp vụ sau

Nợ 1111:11

Có 131: 11

KẾT LUẬN:

  • Bên mua được khấu trừ VAT đầu vào cho dù hóa đơn xuất không đúng thời điểm, nếu hóa đơn thỏa mãn tiêu chí về điều kiện khấu trừ VAT đầu vào (tức là có thực, có hóa đơn GTGT, có hợp đồng mua bán, phiếu nhập kho, biên bản giao hàng vào 13/12/2016) . Và bên mua kê khai thuế GTGT đầu vào tại thời điểm bên bán xuất hóa đơn tức là ngày 4/7/2017.
  • Bên bán sẽ bị xử phạt vị phạm hành chính về vấn đề xuất hóa đơn không đúng thời điểm. Đồng thời kê khai thuế GTGT vào tháng 12/2016 hoặc kê khai vào quý 4/2016. Mà không được kê khai thuế GTGT đầu ra tại thời điểm xuất hóa đơn là ngày 4/7/2017

Lưu ý: Tham khảo Theo như CV 3982/CT-TTHT của Cục thuế HCM ngày 03/05/2017 trả lời như sau:
Trường hợp của Công ty theo trình bày: ngày 10/08/2016, Công ty ký Hợp đồng cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm cho Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phú Bình (Công ty Phú Bình). Ngày 03/12/2016, Công ty đã tiến hành bàn giao thiết bị này cho Công ty Phú Bình nhưng đến ngày 07/04/2017 mới xuất hóa đơn là không đúng quy định. Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời Công ty phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT tháng 12/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc quý 4/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) và Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016, nếu phát sinh số thuế phải nộp thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định. Công ty Phú Bình được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn trên nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423