Phương trình cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán

11/2020 | 613

Phương trình cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán. Hiểu cái này giúp bản hiểu được ý nghĩa sâu sắc của bảng cân đối kế toán

PHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TỔNG TÀI SẢN=TỔNG NGUỒN VỐN (NỢ PHẢI TRẢ+VỐN CHỦ SỞ HỮU)

(Tức là bất cứ 1 tài sản nào tăng lên hay giảm xuống đều phải biết nó tăng lên hay giảm xuống TỪ NGUỒN VỐN NÀO?. Hoặc Tổng tài sản, Nguồn vốn không tăng giảm mà chuyển dịch từ tài sản này sang tài sản khác hoặc từ nguồn vốn này sang nguồn vốn khác mà thôi )
 

☛Tại sao phải học phương trình cân bằng này. Bởi vì khi chúng ta xem Bảng cân đối kế toán giữa 2 quý hoặc giữa 2 năm thì chắc chắn 100% sẽ có biến động tăng giảm, hoặc không biến động BÊN PHẦN TÀI SẢN thì chúng ta phải biết là tài sản của chúng ta tăng, giảm hoặc không biến động tăng giảm là do đâu  thì chúng ta nhìn bên phần NGUỒN VỐN sẽ thấy vấn đề đó. Tức là chúng ta nhìn vào Bảng cân đối kế toán giữa 2 kỳ chúng ta phải biết là quý sau này doanh nghiệp đang làm gì so với quý trước mà tài sản biến động tăng giảm như vậy. Các bạn có thể xem các ví dụ bên dưới sẽ rõ.

Các Ví dụ minh họa cho Phương trình trên:

1.  Ngày1/1/2016. Tiền TĂNG là bên tài sản tăng 10 triệu. Nhưng lấy gì để có 10 triệu này thì có phải từ đi vay ngân hàng 10 triệu hoặc Góp vốn của chủ sở hữu 10 triệu không. Trường hợp này tôi cho tài sản tăng lên là góp vốn? +Tổng tài sản tăng lên (là do Tiền mặt tăng) =10 triệu

+Nguồn vốn (Vốn chủ sở hữu góp) tăng lên theo là do từ góp vốn=10 triệu

  • Bảng cân đối kế toán tại ngày 1/1/2016 là Tài sản là TIỀN MẶT bằng nguồn vốn chủ sở hữu =10 triệu

2.  Đến 1/2/2016 thì Hàng tồn kho tăng lên do mua thiếu nhà cung cấp 5 triệu chưa trả tiền (tức là tài sản tăng lên do mua thiếu mà có)

+Tài sản tăng lên (Do hàng tồn kho tăng lên)= 5 triệu

+Nguồn vốn tăng lên theo là do nợ phải trả nhà cung cấp chưa trả =5 triệu

  • Bảng cân đối kế toán tại ngày 1/2/2016 tổng tài sản là 15 triệu (gồm TM 10 triệu và Hàng tồn kho 5 triệu)= Nguồn vốn (Nợ phải trả 5 triệu và Vốn chủ sở hữu 10 triệu=15 triệu)

(Tức là Tài sản ngày 1/2/2016 so với ngày 1/1/2016 thì tài sản tăng lên 5 triệu là do hàng tồn kho tăng. Với lý do tăng là do bên nguồn vốn tăng lên 5 triệu do chưa trả tiền nhà cung cấp)

3.Ngày 1/3/2016. Tài sản công ty giảm xuống 5 triệu với lý do là dùng tiền mặt trả cho nhà cung cấp 5 triệu

+Tài sản Giảm (Tiền mặt giảm xuống 5 triệu)

+Nguồn vốn Giảm theo là do Nợ phải trả cũng giảm xuống tương ứng 5 triệu

  • Bảng cân đối kế toán tại ngày 1/3/2016 thì Tổng tài sản giảm xuống còn 10 triệu (Gồm TM 5 triệu và Hàng tồn kho 5 triệu) so với ngày 1/2/2016. Nguồn vốn cũng giảm xuống tương ứng 5 triệu (gồm Nợ phải trả bằng không và Vốn chủ sở hữu là 10 triệu)

4.Ngày 1/4/2016 Cty dùng TM trả tiền thuê mặt bằng 2 triệu vậy TÀI SẢN Cty GIẢM xuống là 2 triệu. Và trả tiền mặt 2 triệu này là chi phí của Cty tức là Cty lỗ 2 triệu trong tháng 4/2016. Lỗ là làm cho NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Cty GIẢM xuống 2 triệu

  +Tài sản giảm xuống 2 triệu

  +Nguồn vốn giảm xuống 2 triệu theo tương ứng: với lý do là Lỗ do kinh doanh giảm xuổng 2 triệu:

  • Bảng cân đối kế toán tại ngày 1/4/2016 Với Tổng tài sản giảm xuống còn 8 triệu (gồm TM 3 triệu+Hàng tồn kho 5 triệu). Nguồn vốn cũng GIẢM tương ứng 2 triệu (Nguồn vốn kinh doanh tự có 10 triệu+Lỗ của hoạt động kinh doanh là âm 2 triệu=8 triệu)

5. Ngày 1/5/2016 dùng TM để Xây dựng nhà xưởng chưa hoàn thành là 3 triệu. Tức lúc này Tổng tài sản và tổng nguồn vốn không thay đổi vẫn là 8 triệu mà có sự chuyển dịch từ tài sản tiền mặt sang tài sản XDCBDD mà thôi

  +Tài sản không đổi: chuyển từ tiền mặt 3 triệu sang XDCBDD 3 triệu

  +Nguồn vốn không đổi so với ngày 1/4/2016

  • Tổng tài sản không đổi vẫn là 8 triệu (XDCBDD: 3 triệu và Hàng tồn kho 5 triệu). Nguồn vốn cũng không thay đổi (Nguồn vốn kinh doanh tự có 10 triệu+Lỗ của hoạt động kinh doanh là âm 2 triệu=8 triệu)

Qua ví dụ trên, hy vọng phần nào các bạn có thể nhìn vào Bảng cân đối kế toán Cty để hiểu nguyên nhân vì sao tài sản tăng giảm hoặc không thay đổi. Giúp bạn biết cách đọc được Bảng cân đối kế toán

Hải Bùi (Facebook)-Tác giả Bộ sách Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết

VIDEO GIỚI THIỆU SÁCH THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH  BẰNG HÌNH ẢNH MINH HỌA

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423