Nghị định 125/2020/ND-CP Hiệu lực 5/12/2020 (Xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn)

10/2020 | 769

Nghị định 125/2020/ND-CP Hiệu lực 5/12/2020 (Xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn). Nghị đinh này sẽ bãi bỏ TT10,TT166,TT176......Xem tiếp trong nghị định để rõ nhé

Nghị định 125/2020/ND-CP Hiệu lực 5/12/2020 (Xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn). Nghị đinh này sẽ bãi bỏ TT10,TT166,TT176......Xem tiếp trong nghị định để rõ nhé

Download nghị định 125 tại đây

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423