Ghi sổ sách kế toán dựa vào đâu? Dựa vào hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng hay dựa vào chứng từ nào khác

05/2020 | 832

Các bạn làm kế toán hiện tại chưa phân biệt được cách ghi vào sổ sách kế toán dựa vào chứng từ nào. Chưa biết cách lưu chứng từ

❓Câu hỏi 1:Các bạn ghi sổ mà dựa vào hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng ko là đã đúng chưa?

❓Câu hỏi 2: Các bạn lưu chứng từ mà tách ra chứng từ gốc lưu 1 chỗ và chứng từ ghi sổ 1 chỗ thì điều gì sẽ xảy ra?

👉Trả lời 1: Xin trả lời là chưa. Mà các bạn ghi sổ phải dựa vào toàn bộ chứng từ gốc đó (Gồm hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT. Biên bản bàn giao... nói chung all chứng từ gốc chứng minh nghiệp vụ đó đã xảy ra)=> DỰA VÀO CÁC CHỨNG TỪ GỐC HÌNH THÀNH NÊN 1 NGHIỆP VỤ NÀY, các bạn mới tiến hành lập 1 chứng từ ghi sổ=> Từ chứng từ ghi sổ này các bạn mới tiến hành GHI VÀO SỔ NHẬT KÝ CHUNG, SỔ CÁI VÀ SỔ CHI TIẾT THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ THEO MẶT HÀNG. Chứ ko phải dựa vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đâu nhé. Bởi vậy nên TRÊN SỔ NHẬT KÝ CHUNG NÓ CÓ KÝ HIỆU CHỨNG TỪ LÀ NHƯ VẬY đó.=> Vì chứng từ ghi sổ nó chỉ có 1 mà thôi. Còn chứng từ gốc của 1 nghiệp vụ hoàn thành gồm rất nhiều chứng từ NÊN KO BIẾT DỰA VÀO CHỨNG TỪ NÀO ĐỂ ĐÁNH KÝ HIỆU ĐÂY (Hóa đơn GTGT ah, Hợp đồng ah, Biên bản bàn giao hàng hóa ah...)

👉Trả lời 2: Nếu các bạn lưu chứng từ gốc 1 chỗ và chứng từ ghi sổ 1 chỗ thì vấn đề hiểu bản chất nghiệp vụ xem ra hơi khó cho những người làm kế toán sau này khi tiếp nhận công việc của các bạn (Vì chúng ta đã có sổ nhật ký chung rồi, sổ cái rồi và sổ chi tiết theo từng đối tượng, theo từng mặt hàng rồi=> Tức là người ta đã phân ra cho bạn các loại sổ rồi. Mà các loại sổ này thì khi ghi sổ dựa vào TOÀN BỘ CHỨNG TỪ HÌNH THÀNH NÊN NGHIỆP VỤ ĐÓ CỦA CÂU HỎI SỐ 1. => thì tại sao các bạn KO TẠO RA CÁC FILE CHỨNG TỪ Y NHƯ GHI VÀO NHẬT KÝ CHUNG ĐỂ LƯU CHUNG TOÀN BỘ CHỨNG TỪ GHI SỔ KÈM THEO CHỨNG TỪ GỐC có phải dễ hiểu hơn hay không=> Sau này còn đối chiếu từ Sổ nhật ký chung ra BỘ CHỨNG TỪ HOÀN CHỈNH hoặc từ bộ chứng từ hoàn chỉnh xem lại nghiệp vụ trong sổ sách để hiểu toàn bộ nghiệp vụ, mà tại sao chứ tách chứng từ gốc 1 chỗ và chứng từ ghi sổ 1 chỗ để làm gì. Để phục vụ cho quyết toán thuế ah. Xem lại nhé.

1.Tham khảo sách kế toán dành cho người chưa biết:http://sachketoan.org/…/sach-tu-hoc-ke-toan-bang-hinh-anh.h…

2. Tham khảo sách bài tập và bài giải kế toán xuyên suốt 1 Cty từ A đến Z của Cty tính giá thành theo PP hệ số: http://sachketoan.org/…/tinh-gia-thanh-theo-phuong-phap-he-…

3. Sách thực hành kế toán trên misa: http://sachketoan.org/…/thuc-hanh-phan-mem-ke-toan-misa.html

SÁCH BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN XUYÊN SUỐT CTY TÍNH GIÁ THÀNH THEO PP HỆ SỐ

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423