Không phát sinh trả thu nhập thì có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không năm 2020

03/2021 | 282

không phát sinh trả thu nhập thì có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không năm 2020. Đây là câu trả lời của Tổng cục thuế

Câu 2: Doanh nghiệp mới thành lập năm 2020, chưa có lao động và không phát sinh chi trả thu nhập. Xin hỏi có phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN 05QT hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm d.1, khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập thu nhập, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, Doanh nghiệp anh/chị mới thành lập năm 2020, chưa có lao động, không phát sinh chi trả thu nhập thì năm 2020 Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai quyêt toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN.

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423