Xử lý Sai sót hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan thuế

11/2019 | 3747

Xử lý Sai sót hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan thuế. Đồng thời so sánh xử lý sai sót với hóa đơn giấy

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử CÓ MÃ và KHÔNG CÓ MÃ khi có sai sót (Xem điều 11 và điều 17 của TT68). Chắc từ 1/11/2020 mới có thể áp dụng được về vấn đề xử lý sai sót hóa đơn điện tử vì Cơ quan thuế phải chuẩn bị Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

↪Đồng thời xem lại nguyên tắc xử lý sai sót hóa đơn giấy theo TT39 và TT26

Xem Tóm tắt hóa đơn điện tử theo TT68 và Nghị định 119 tại đây

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423