Từ ngày 14/11/2019 trở đi thì hóa đơn điện tử cũ đang sử dụng thì xử lý như thế nào (Tiếp tục sử dụng theo TT32 hay là bắt buộc dùng hóa đơn điện tử theo mẫu TT68)

11/2019 | 1397

Từ ngày 14/11/2019 trở đi thì hóa đơn điện tử cũ đang sử dụng thì xử lý như thế nào (Tiếp tục sử dụng theo TT32 hay là bắt buộc dùng hóa đơn điện tử theo mẫu TT68)

=> Vậy kể từ ngày 14/11/2019 thì HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐANG DÙNG theo TT32 thì xử lý như thế nào CÓ ÁP DỤNG MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO TT68?

Xem tóm tắt hóa đơn điện tử theo TT68: tại đây

Xem xử lý sai sót hóa đơn điện tử theo TT68 và Nghi định 119: tại đây

Hóa đơn điện tử chuyển đổi  đã bị bãi bỏ từ khi có TT68. Xem tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423