Tổng hợp các câu và câu trả lời của Tổng cục thuế ngày 16/2/2022

02/2022 | 1034

Tổng hợp các câu và câu trả lời của Tổng cục thuế ngày 16/2/2022 (liên quan đến HTKK, liên quan đến ND915 về miễn giảm thuế suất từ 10% xuống 8%....)

Tổng hợp các câu và câu trả lời của Tổng cục thuế ngày 16/2/2022 (liên quan đến HTKK, liên quan đến ND915 về miễn giảm thuế suất từ 10% xuống 8%....)

Download tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423