Tính chất tài khoản từ loại 1 đến loại 9 bằng file excel. Cùng với mối quan hệ tài khoản từ loại 5 đến loại 8 kết chuyển vào loại 9

05/2020 | 4593

Giúp các bạn đang học kế toán online ôn lại kiến thức về tính chất ghi nợ có của các tài khoản từ loại 1 đến loại 8 và MỐI QUAN HỆ TỪ LOẠI 5 ĐẾN LOẠI 8 VỚI LOẠI 9

Giúp các bạn đang học kế toán online ôn lại kiến thức về tính chất ghi nợ có của các tài khoản từ loại 1 đến loại 8 và MỐI QUAN HỆ TỪ LOẠI 5 ĐẾN LOẠI 8 VỚI LOẠI 9

TẢI FILE TẠI ĐÂY

-Tham khảo sách Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết:http://bit.ly/2IsQbsi
-Tham khảo sách Bài tập và Bài giải Xuyên suốt Cty sản xuất và tính giá thành theo PP hệ số: https://bit.ly/2YbEQER

MẸO ĐỊNH KHOẢN NHANH VÀ CHÍNH XÁC

PHÂN BIỆT CHỨNG TỪ GỐC VÀ CHỨNG TỪ GHI SỔ

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423