Quyết toán thuế tndn năm 2018, Cách hạch toán thuế TNDN khi đã quyết toán thuế TNDN năm 2018

03/2019 | 2868

Quyết toán thuế tndn năm 2018. Cách hạch toán quyết toán thuế TNDN năm 2018

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2018

(CŨNG NHƯ GIẢI THÍCH CHỈ TIÊU E1; H VÀ CHỈ TIÊU I; CHỈ TIÊU M1 TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY ĐƯỢC ĐIỀN NHƯ THẾ NÀO; CHỈ TIÊU M2 SỐ TIỀN CHẬM NỘP ĐƯỢC HIỂU THẾ NÀO)

 

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423