Muốn vận hành phải có quy trình quy định

08/2019 | 1125

Muốn vận hành phải có quy trình quy định

✍✍✍Để cho bộ máy hoạt động của công ty trôi chảy. Người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải ban hành quy trình, quy định và các chứng từ gốc tương ứng kèm theo của từng trường hợp cụ thể của Công ty phải thỏa mãn điều kiện “Hợp pháp, Hợp lệ và Hợp lý” như thế nào thì lúc đó mới tiến hành Lập phiếu thu; Phiếu chi và Ủy nhiệm chi. Khi đã có quy trình, quy định thì việc làm của kế toán sẽ dễ dàng hơn, tránh xảy ra những va chạm xung đột giữa kế toán và những người trình chứng từ cho phòng kế toán ký.

Dưới đây là mẫu mô tả trình tự luân chuyển chứng từ kế toán chi tiền mặt, chi tiền gửi ngân hàng như sau:

1. Kế toán thanh toán tiếp nhận Giấy đề nghị chi tiền (Giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền), Kèm theo chứng từ gốc có thể là: thông báo nộp tiền, hoá đơn + hợp đồng….

2. Kế toán thanh toán đối chiếu các chứng từ gốc với Giấy đề nghị chi tiền, đảm bảo tính Hợp pháp, Hợp lý, Hợp lệ (Ví dụ đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế tài chính của công ty cũng như tuân thủ theo quy định về hóa đơn chứng từ của pháp luật về Thuế). Từ đó lập chứng từ kế toán (Phiếu chi) nếu chi tiền mặt thì lập chứng từ giao dịch với ngân hàng là ủy nhiệm chi

3. Sau đó Bộ chứng từ gồm Phiếu chi (nếu chi tiền mặt) Hoặc Ủy nhiệm chi (nếu chi bằng tiền gửi ngân hàng) kèm theo sau là chứng từ gốc chuyển đến cho Kế toán trưởng

+Kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào bộ chứng từ có liên quan trước khi trình cho Ban lãnh đạo ký duyệt (Căn cứ ký duyệt là dựa vào các quy định, quy chế tài chính của Công ty cũng như tuân thủ theo quy định về Hóa đơn chứng từ của pháp luật về Thuế để kiểm tra trước khi đặt bút ký)

+Sau đó chuyển Bộ chứng từ chuyển cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phê duyệt. Căn cứ ký duyệt là dựa vào các quy định và quy chế tài chính, quy định về hạn mức phê duyệt của công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền xem xét phê duyệt đề nghị chi tiền. Các đề nghị chi/mua sắm không hợp lý, hợp lệ, hợp pháp sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các chứng từ liên quan.

4. Sau đó Phiếu chi kèm theo chứng từ gốc sẽ chuyển cho thủ quỹ để tiến hành chi tiền nếu bằng tiền mặt. Thủ quỹ giữ lại 1 liên phiếu chi. Bộ chứng từ sẽ trả lại cho kế toán. Nếu đây là giao dịch với ngân hàng thì sau khi Ủy nhiệm chi được lập 2 liên thì kế toán ngân hàng đem uỷ nhiệm chi đến ngân hàng để giao dịch và ngân hàng sẽ đóng dấu vào Ủy nhiệm chi và trả lại cho kế toán 1 liên Ủy nhiệm chi kẹp chung với chứng từ gốc mà liên quan đến ủy nhiệm chi này=> Kế toán sẽ lập chứng từ ghi sổ là Giấy báo nợ.

5. Sau khi Bộ chứng từ (Gồm chứng từ ghi sổ là Phiếu chi hoặc Giấy báo nợ kèm theo sau là các chứng từ gốc) đã hoàn thành thì kế toán dựa vào đó mà tiến hành ghi vào sổ sách kế toán và lưu bộ chứng từ hoàn thành theo cách đánh ký hiệu mà đã được đánh trong phần chứng từ ghi sổ

↪↪↪SAU ĐÂY LÀ QUY TRÌNH THU VÀ CHI TIỀN MẶT BẰNG SƠ ĐỒ (ĐỂ CÁC BẠN THAM KHẢO)

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423