Chỉ tiêu 27 trên tờ khai tạm tính thuế TNCN 05/KK-TNCN được hiểu như thế nào

01/2021 | 1704

Chỉ tiêu 27 trên tờ khai tạm tính thuế TNCN 05/KK-TNCN được hiểu như thế nào. Xem ví dụ nhé

➡➡➡CHỈ TIÊU 27 TRÊN TỜ KHAI TẠM TÍNH THUẾ TNCN 05/KK-TNCN là các bạn lấy:

1. Toàn bộ TỔNG THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG mà chưa trừ BHXH, YT, TN CHƯA TRỪ Giảm trừ bản thân và Người phụ thuộc.

2. Nhưng trừ ra những khoản thu nhập KHÔNG CHỊU THUẾ TNCN RA VÀ TRỪ ĐI THU NHẬP MIỄN THUẾ TNCN RA.=> Lúc này sẽ ra được THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN GHI VÀO CHỈ TIÊU 27

Ví dụ: Ví Dụ Mr A Ký hợp đồng lao động Cty là Tổng thu nhập 1 tháng là 30 triệu. Trong đó có các khoản Sau:

-Phụ cấp tiền cơm: 730.000

-Lương Cơ bản: 6.270.000

-Các khoản phụ cấp khác là 23.000.000

-Tiền làm thêm giờ trong tháng

=> Giả sử 1 ngày 8 tiếng là Mr A được 1 triệu. => 1 tiếng Mr được 125.000. Và nếu làm thêm giờ thì Mr A được 1 tiếng là 200.000. Giả sử trong tháng Mr A là thêm được 30 giờ làm thêm thì suy ra tổng tiền làm thêm giờ Mr A là 30*200.000=6.000.000. Vậy suy ra thu nhập miễn thuế TNCN cho 30 giờ là (75.000*30=2.250.000). Phần còn lại làm thêm giờ phải chịu thuế TNCN là 6.000.000-2.250.000=3.750.000

-Ngoài ra Cty còn hỗ trợ tiền thuê nhà 1 tháng là 6 triệu mà Cty trả trực tiếp cho chủ nhà cho thuê.=> Tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là (30.000.000-730.000+3.750.000)*15%=4.953.000=> phần dư 6.000.000-4.953.000=1.047.000 SẼ KO TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN

=> VẬY GHI VÀO CHỈ TIÊU 27 LÀ : 30 TRIỆU -730.000+3.750.000+4.953.000=37.973.000

SÁCH THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẰNG HÌNH ẢNH MINH HỌA

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423