Xử lý tình huống ngày lập và ngày ký khác nhau thì hạch toán kế toán theo ngày nào? Kê khai thuế GTGT theo ngày nào? Thuế TNDN xử lý làm sao đối với bên mua

12/2021 | 908

Giúp bạn hiểu được là ngày lập và ngày ký có ý nghĩa như thế nào đối với bên mua và bên bán trong việc kê khai thuế GTGT, TNDN và hạch toán kế toán trong trường hợp này

➤➤➤TÌNH HUỐNG VỀ NGÀY LẬP VÀ NGÀY KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÁC NHAU THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO (CHO CẢ BÊN MUA VÀ BÊN BÁN) VỀ

• THUẾ GTGT

• THUẾ TNDN

• HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

KHÓA VIDEO QUAY SẴN VỀ LẬP BCTC VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TNCN. Nội dung khóa học xem tại đây

(Học thì inbox zalo Hải Bùi 0914.540.423)

KHÓA VIDEO QUAY SẴN VỀ ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BCTC THỰC TẾ 1 CTY.Nội dung khóa học xem tại đây

(Học thì inbox zalo Hải Bùi 0914.540.423)

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423