Các vấn đề liên quan tiền lương giám đốc kiêm chủ sở hữu công ty tnhh mtv và DNTN

11/2019 | 1435

Các vấn đề liên quan tiền lương giám đốc kiêm chủ sở hữu công ty tnhh mtv và DNTN

  • Ý 1: LƯƠNG GIÁM ĐỐC KIÊM CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV,DNTN CÓ TÍNH THUẾ TNCN, CÓ TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP KÝ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN,
  • Ý 2: KHOẢN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC SAU THUẾ TNDN CỦA DNTN, CTY TNH MTV CÓ PHẢI CHỊU THUẾ TNCN TỪ ĐẦU TƯ VỐN
  • Ý 3: CŨNG NHƯ NHỮNG KHOẢN CHI PHÍ LIÊN ĐẾN GIÁM ĐỐC KIỂM CHỦ SỞ HỮU CTY TNHH MTV,DNTN CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN CŨNG NHƯ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN (Ví dụ như khoản trích BHXH, YT, TN, Khoản tiền vé máy bay, tiền lưu trú khách hàng…)

 

Xem tóm tắt hóa đơn điện tử theo TT68: tại đây

Xem xử lý sai sót hóa đơn điện tử theo TT68 và Nghi định 119: tại đây

Hóa đơn điện tử chuyển đổi  đã bị bãi bỏ từ khi có TT68. Xem tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423