Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 hướng dẫn 1 số điều của LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

01/2021 | 574

Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 hướng dẫn 1 số điều của LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38

Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 hướng dẫn 1 số điều của LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38

Download TT06 tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423