Thế nào là các bên có giao dịch liên kết. Ví dụ Rất chi tiết và cụ thể theo NĐ 132

12/2021 | 2015

Giúp các bạn có ví dụ củ thể từng tình huống về giao dịch liên kết giữa các bên có mối quan hế liên kết theo NĐ 132. Rất cần thiết cho những bạn đang làm kế toán

Giúp các bạn có ví dụ củ thể từng tình huống về giao dịch liên kết giữa các bên có mối quan hế liên kết theo NĐ 132. Rất cần thiết cho những bạn đang làm kế toán

Dowload  file tại đây:

KHÓA VIDEO QUAY SẴN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TNCN

Nội dung chi tiết khóa học xem tại đây

KHỎA HỌC VIDEO QUAY SẴN ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC TẾ 1 CTY

Nội dung chi tiết khóa học xem tại đây

KHÓA HỌC VIDEO QUAY SẴN VỀ TƯ DUY LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP

Nội dung chi tiết khóa học xem tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423