Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

11/2020 | 689

Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực từ 20/12/2020. Áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020

Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực từ 20/12/2020. Áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020

Download ND 123 tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423