Hóa đơn đứng tên chi nhánh thì có được kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính-Biết chi nhánh không bán hàng

09/2019 | 939

Hóa đơn đứng tên chi nhánh thì có được kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính-Biết chi nhánh không bán hàng

Câu hỏi: hoá đơn đứng tên chi nhánh khác tỉnh thành với Trụ sở chính nhưng chi nhánh không bán hàng hoá và kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì những hoá đơn đứng tên của chi nhánh có được khấu trừ VAT đầu vào và có được tính vào chi phí tại Trụ sở chính.?

Trả lời:
Công văn số 286/TCT-CS ngày 21 tháng 01 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn như sau:
Chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính. Đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của các Chi nhánh có hóa đơn GTGT đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của các Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại trụ sở chính nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423