Cv 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 một số điểm mới trong xử phát vi phạm hành chính về hóa đơn theo ND 125

02/2021 | 156

Cv 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 một số điểm mới trong xử phát vi phạm hành chính về hóa đơn theo ND 125

Tổng cục thuế gửi đến Quý doanh nghiệp và Người nộp thuế Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 v/v một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn và triển khai thực hiện NĐ số 125/2020/NĐ-CP

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423