Chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí khi quyết toán thuế tndn

05/2020 | 1057

Chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí khi quyết toán thuế tndn. Đọc bài này giúp các bạn hiểu rõ sự khác nhau và thuế trong vấn đề ghi nhận doanh thu và chi phí khi quyết toán thuế TNDN

MỘT SỐ KHOẢN CHI PHÍ CHÊNH LỆCH VĨNH VIỄN VÀ CHÊNH LỆCH TẠM THỜI GIỮA THUẾ VÀ KẾ TOÁN KHI LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Xem Sách tự học thực hành khai báo thuế và lập báo cáo tài chính

Xem Sách tự học thực hành khai báo thuế

Xem sách bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết

Xem sách thực hành khai phần mềm kế toán misa

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423