Khóa học online qua Zoom về Báo cáo tài chình và Quyết toán thuế TNDN, TNCN

Khóa học online qua Zoom về Báo cáo tài chình và Quyết toán thuế TNDN, TNCN

02/2021 | Lượt xem : 391


Nhiều bạn làm kế toán mà không biết được Cách đọc BCTC cũng như các chỉ số của BCTC. Khóa học này giúp bạn 1. Biết được cách lập và cách đọc báo cáo tài chính cũng như 1 số chỉ tiêu Báo cáo tài chính trọng yếu (ROE, ROA, P/E/ EPS) 2. Giúp bạn hiểu được cách đọc và cách lập các tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423